پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (MPS)

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (MPS)

/
یک کارمند متعهد برای سازمان فوق‌العاده ارزشمند است. او می‏تواند با انجام…
پرسشنامه وجدان کاری (CJI)

پرسشنامه وجدان کاری (CJI)

/
وجدان کاری عاملی است که باعث ایجاد نظم در کار و احساس انجام وظ…
پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (JSS)

پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (JSS)

/
رضایت شغلی در سازمان‌ها یکی از موضوعات مهم مدیریتی است که از سال‌ها پیش…
پرسشنامه خلاقیت شغلی (JCQ)

پرسشنامه خلاقیت شغلی (JCQ)

/
خلاقیت در سازمان دارای آثار و نتایجی نظیر افزایش کیفیت راه ­حل مسا…
پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان (PJSQ)

پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان (PJSQ)

/
یکی از اهداف متخصصان بهداشت روانی، ارتقای رضایت شغلی افراد در س…
پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (WFCS)

پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (WFCS)

/
تعارض کار ـ خانواده، که با عنوان ناسازگاری بین نقش‌های کاری و خانوادگی از آن …
پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ)

پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ)

/
امروزه با توجه به تغییرات ماهیت کار در ایران و حرکت به سمت صنعتی…
پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار (WOLF)

پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار (WOLF)

/
سیکزنت میهالی ویژگی‌های اصلی شیفتگی را به شرح زیر بیان نمود: در تجر…
پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ)

پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ)

/
یکی از سبک‌هایی که می‌تواند به این سرمایه باارزش، متناسب با خصوص…
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (QWL)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (QWL)

/
کیفیت زندگی کاری، نگرشی است که می‌کوشد تا کیفیت زندگی افراد شاغل را بهب…