پرسشنامه رضایت الکترونیک مشتریان (اقتباس از مدل لی و تورین)

پرسشنامه رضایت الکترونیک مشتریان (اقتباس از مدل لی و تورین)

در دنیای کنونی موج شتابنده تغییرات در ابعاد مختلف، همچون سیاست‌های جهانی، رقابت، فناوری، روندهای اجتماعی، اقتصادی و خصوصاً نیازها و خواست‌ها و انتظارات مشتریان هم از نظر حجم و هم از جنبه نوع و کیفیت آن بسیار گسترده‌تر از دهه‌های گذشته بوده و این تغییرات به نوبه خود موجب تغییر در سبک و شیوه مدیریت، ساختار سازمانی و نیز نگرش‌ها و رفتار کارکنان شده و همین تغییرات هستند که سازمان‌ها را به بهبود پیش‌بینی‌ها، یادگیری و سازگاری با محیط بیرونی فرا می‌خوانند. در شرایط جدید روش‌های بازاریابی گذشته کارایی لازم را نداشته و سودآوری کمتری دارند. بیشتر بازارها بلوغ یافته و با رقابت فشرده و عرضه بسیار فراوان‌تر از تقاضا مواجه هستند، در این شرایط، مشتریان جدید به سختی یافت و لذا نیاز مبرمی به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی به شدت در بنگاه‌ها احساس می‌شود. شرکت‌ها دائماً در جستجوی راه‌هایی هستند که ارتباط‌شان را با مشتریان ارزشمند حفظ کنند، زیرا مشتریان وفادار مهمترین منبع سودآوری آنها هستند. یکی از راهها، روشی شناخته شده تحت عنوان بازاریابی رابطه‌مند است که مشریان ناراضی را محدود می‌کند و باعث فزونی مشتریان وفادار می‌شود. رضایت مشتری یکی از مهمترین اجزا در تصمیم مشتری برای حفظ یا تغییر محصول یا خدمت ارایه شده است. رضایت یک نوع ارزیابی پس از خرید است که منجر به احساس کلی در مورد معامله می‌شود. پارادایم سنتی بازاریابی، رضایت را گونه‌ای از ارزیابی شناختی می‌داند که انتظارات را در مقابل عملکرد ادراک شده قرار می‌دهد. اگر عملکرد، کمتر از انتظارات باشد، مشتری ناراضی شده و اگر برابر انتظارات باشد، مشتری راضی گشته و اگر بیش از انتظارات باشد، مشتری بسیار راضی و خشنود خواهد بود.

معرفی پرسشنامه رضایت الکترونیک مشتریان (اقتباس از مدل لی و تورین)

پرسشنامه رضایت الکترونیک مشتریان (اقتباس از مدل لی و تورین) در پایان نامه احترام بیگی در سال ۱۳۹۱ بر اساس مدل لی و تورین طراحی شده است. این پرسشنامه که با هدف بررسی ابعاد مختلف رضایت الکترونیکی مشتریان طراحی شده، دارای ۲۰ سوال است که چهار زیر مقیاس را اندازه‌گیری می‌کند. این چهار مقیاس عبارتند از: سهولت دسترسی، امنیت، پشتیبانی، خدمات و بها.

نمره‌گذاری پرسشنامه رضایت الکترونیک مشتریان (اقتباس از مدل لی و تورین)

همکاران ما در بخش مدیریت موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه رضایت الکترونیک مشتریان (اقتباس از مدل لی و تورین) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت چهار زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه رضایت الکترونیک مشتریان (اقتباس از مدل لی و تورین)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه رضایت الکترونیک مشتریان (اقتباس از مدل لی و تورین) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه رضایت الکترونیک مشتریان (اقتباس از مدل لی و تورین)

۴- روایی و پایایی ایرانی

۵- پایه‌های نظری رضایت مشتریان با ده‌ها رفرنس معتبر

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه رضایت مشتریان (خدمات هتلداری)

پرسشنامه رضایت مشتریان (خدمات هتلداری)

بزرگترین سرمایه‌های شرکت، مشتریان آن ها می‌باشند. محصولات می‌آیند و می‌روند، و لی آنچه امروز بر ای سازمان‌ها ارزش می‌آفرینند مشتریان است. بنابراین، سازمان‌های موفق، سازمان‌هایی هستند که قادرند رابطه مستمر با مشتریان برای خود ایجاد کنند. تحقیقات نشان می‌دهند که پاره‌ای از شرکت‌های بسیار موفق، تمام عمر از نرخ بالای نود درصدی ماندگاری مشتریان برخوردار هستند. اکنون بسیاری از شرکت‌ها با توجه به کیفیت محصول و ارایه خدمات به مشتریان رقابت می‌کنند، چرا که پیشرفت تکنولوژی، انتظارات مشتر‌یان را برای دریافت خدمات مناسب و به موقع افزایش داده و آنان چون گذشته دیگر حاضر به پذیرش هر نوع کالایی نمی‌باشند. امروزه سازمان‌ها می‌دانند که بین رضایت‌مندی مشتری، وفاداری مشتری و سود سازمان رابطه قوی وجود دارد. در سازمان‌های موفق، رضایت مشتری به عنوان یکی از معیارهای موفقیت در نظر گرفته می‌شود. این سازمان‌ها به شدت بر روی بهبود فعالیت‌هایی که باعث رضایت‌مندی مشتری می‌گردد، سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما بایستی در نظر داشت که با توجه به محدودیت منابع و امکانات سازمان‌ها و همچنین ضرورت تأمین رضایت مشتری، سازمان‌ها بایستی ابتدا عوامل مؤثر بر رضایت مشتری را شناسایی و اولویت‌بندی نمایند، سپس با توجه به منابع و امکانات محدود سازمان و بر اساس اهمیت و اولویت عوامل، جهت بهبود رضایت مشتریان اقدام کنند.

معرفی پرسشنامه رضایت مشتریان (خدمات هتلداری)

 پرسشنامه رضایت مشتریان (خدمات هتلداری) را فیض و همکاران در سال ۱۳۹۰ طراحی نمودند. این پرسشنامه شامل ۳۹ سوال و سه زیرمقیاس است که عبارتند از: خدمات و محصولات، کارکنان، فرآیند.

نمره‌گذاری پرسشنامه رضایت مشتریان (خدمات هتلداری)

همکاران ما در بخش مدیریت موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه رضایت مشتریان (خدمات هتلداری) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت سه زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه رضایت مشتریان (خدمات هتلداری)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه رضایت مشتریان (خدمات هتلداری) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه رضایت مشتریان (خدمات هتل‌داری)

۴- روایی و پایایی ایرانی

۵- پایه‌های نظری رضایت مشتری

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

واژه مدیریت دانش در دنیای مدیریت، موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد، علت ایجاد این نگرش به دلیل انتقال وحرکت سیستم‌های اقتصادی و تولیدی به سوی جوامع دانش محور است. در این نگرش، دانش باید به عنوان زمین، کار و سرمایه به عنوان یک دارایی مطرح می‌شود. مدیریت دانش با کشف و ارتقای دارایی دانش یک سازمان، با دیدگاهی که پیش برنده اهداف سازمان است، مرتبط می‌شود. دانشی که مدیریت می‌شود شامل هم دانش آشکار و هم دانش پنهان است. مدل مدیریت دانش نانوکا و تاکوچی یکی از موثرترین مدل‌ها در این زمینه است که چهار مولفه را شامل می‌شود: اجتماعی سازی (از ضمنی به ضمنی)؛ برونی سازی (از ضمنی به آشکار)؛ ترکیب؛ و درونی سازی (از آشکار به ضمنی).

معرفی پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ) بر مبنای مدل نوناکا و تاکوچی توسط سلطان حسینی و موسوی در سال ۱۳۹۱ ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۲۶ ماده است که در یک طیف لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم نمره گذاری می‌شود. این پرسشنامه دارای چهار مولفه است که عبارتند از اجتماعی شدن دانش، برونی سازی دانش، درونی سازی دانش و ترکیب دانش.

نمره گذاری پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره گذاری هر عبارت، نحوه محاسبه چهار زیرمقیاس نیز آمده است.

خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- انتشار برای اولین بار توسط موسسه ایران تحقیق به صورت کامل

۲- ارائه پکیج کامل پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

۳- روایی و پایایی کامل ایرانی با رفرنس‌های معتبر

۴- نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

۵- پایه‌های نظری مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

۶- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

۷- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

یکی از چالش‌ها در فضای به شدت رقابتی امروز این است که سازمان‌ها رسالت پاسخگویی به مشتریان را در کمترین زمان، با بهترین کیفیت و کمترین هزینه به انجام برسانند. آن چه که امروز برای سازمان‌ها ارزش می‌آفریند، ایجاد ارتباط مستمر با مشتری است و سازمان‌های موفق تنها سازمان‌هایی هستند که قادر هستند مشتریان تمام عمر برای خود ایجادکنند. مدیریت ارتباط با مشتری به مفهوم امروزی آن در دهه ۱۹۹۰ پدید آمد و در قالب یک راهبرد کسب و کار به منظور انتخاب و مدیریت ارزشمند ارتباطات با مشتریان تدوین شد. مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فرایند، متشکل از نظارت بر مشتری مثل جمع‌آوری داده‌های مناسب آن‌ها، مدیریت و ارزشیابی داده‌ها و نهایتاً ایجاد مزیت واقعی از اطلاعات استخراج شده در تعامل با آنان است.

معرفی پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ) توسط طاهرپور کلانتری و طیبی طلوع در سال ۱۳۸۹ ساخته شد. این پرسشنامه متشکل از ۳۰ ماده است که در طیف لیکرت پنج درجه‌ای از خیلی زیاد تا خیلی کم نمره‌گذاری می‌شود. همچنین نمره به دست آمده در نهایت می‌تواند با توجه به نمرات برش ارائه شده مورد تفسیر قرار گیرد.

نمره گذاری پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره گذاری، نحوه تفسیر نمرات به دست آمده در سه طبقه مدیریت ارتباط با مشتری ضعیف، متوسط و قوی نیز آمده است.

خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- انتشار برای اولین بار توسط موسسه ایران تحقیق به صورت کامل

۲- ارائه پکیج کامل پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

۳- روایی و پایایی کامل ایرانی با رفرنس‌های معتبر

۴- نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

۵- پایه‌های نظری مدیریت ارتباط با مشتری

۶- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

۷- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

دنیای متغیر امروز ایجاب می‌کند که سازمان‌ها برای بقاء به دنبال ابزاری نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می‌تواند سازمان‌ها را در تأمین این هدف یاری کند، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت‌هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا وتصمیم گیری ضروری است. در مدل مدیریت دانش لاوسون، مدیرت دانش دارای شش مولفه است که عبارتند از: دانش آفرینی، جذب دانش، ذخیره دانش، سازماندهی دانش، بکارگیری دانش و انتشار دانش. پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) برای سنجش این مولفه‌ها ابداع شده است.

معرفی پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) توسط لاوسون در سال ۲۰۰۳ ساخته شد و دارای ۲۴ ماده است. این پرسشنامه شامل شش مولفه است که عبارتند از: دانش آفرینی، جذب دانش، ذخیره دانش، سازماندهی دانش، بکارگیری دانش و انتشار دانش. نمره‌گذاری این پرسشنامه در یک طیف لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم است.

نمره گذاری پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) کرده‌اند. در فایل آماده شده علاوه بر نمره گذاری هر عبارت شش زیرمقیاس نیز برای پرسشنامه قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- انتشار برای اولین بار توسط موسسه ایران تحقیق به صورت کامل

۲- ارائه پکیج کامل پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

۳- روایی و پایایی کامل ایرانی و خارجی با رفرنس‌های معتبر

۴- نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

۵- پایه‌های نظری مدل مدیریت دانش لاوسون

۶- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

۷- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه قدرت اجتماعی برند (BSP)

پرسشنامه قدرت اجتماعی برند (BSP)

همان‌طور که قدرت بر اثربخشی روابط و استراتژی‌ها در کانال‌های بازاریابی، فروش و تبلیغات تاثیر می‌گذارد، می‌تواند در شرایط ایجاد برند هم نقش محوری ایفا نماید. به دلیل تغییرات بسیار زیاد در محیط بازار رقابتی امروزی، ساخت موفق برند به عنوان یکی از مهمترین و بهترین روش‌های کسب و کار محسوب گردیده و منجر به استحکام جایگاه رقابتی محصول در برابر افزایش قدرت خرده‌فروشان می‌شود. یکی از مدل‌های ایجاد برند قوی‌تر، مدل ارزش ویژه برند مشتری‌محور است. منطق این مدل اینست که مصرف کنندگان برند را در طول زمان، چگونه حس می‌کنند؟ می‌بینند؟ و چه چیز را یاد می‌گیرند؟ قدرت برند در این است که تا چه اندازه در ذهن مصرف‌کنندگان باقی می‌ماند.

معرفی پرسشنامه قدرت اجتماعی برند (BSP)

کروسنو، فریلینگ، و اسکینر سوالات پرسشنامه قدرت اجتماعی برند را که سواسی آن را در سال ۱۹۷۹ طراحی کرد  تغییر داده و اصلاح کردند و برای استفاده در مورد محصولات مورد استفاده قرار دادند. حیدرزاده و همکاران نسخه اصلاح شده کروسنو و همکاران را در ایران و در پژوهشی به کار گرفتند. این پرسشنامه چهار بعد قدرت اجتماعی قهریه برند، قدرت اجتماعی جذابیت برند، قدرت اجتماعی مشروعیت برند و قدرت اجتماعی الگو بودن برند را مورد سنجش قرار می‌دهد.

نمره گذاری پرسشنامه قدرت اجتماعی برند (BSP)

همکاران ما در بخش دپارتمان مدیریت موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه قدرت اجتماعی برند (BSP) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره گذاری هر عبارت، در نهایت چهار زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه قدرت اجتماعی برند (BSP)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه قدرت اجتماعی برند (BSP) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه قدرت اجتماعی برند (BSP)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی

۵- پایه‌های نظری قدرت اجتماعی برند با رفرنس‌های معتبر

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

راهبردهای زنجیره تامین منعکس کننده ماهیت زنجیره تامین خاص می‌باشد و براساس اهداف کوتاه و بلند مدت خاصی ایجاد می‌شود. عملکرد زنجیره تامین به عنوان کارآیی و اثربخشی کلی تعریف می‌شود. با توجه به تغییرات ایجاد شده در حوزه کسب و کار و اقتصاد، عملکرد زنجیره تأمین مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. از این‌رو رویکرد‌ها و دیدگاه‌های جدیدی پیرامون موضوع تأمین تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین به وجود آمده، به نحوی که زمینه خلق نگرشی جدید در حوزه مدیریت تأمین را فراهم ساخته است. برای سنجش عملکرد زنجیره تامین ابزارهای بسیاری در دسترس است که یکی از جدیدترین آن‌ها پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین است.

معرفی پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین توسط قرانفله و همکاران در سال ۲۰۱۴ برای سنجش عملکرد زنجیره تامین ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۱۰ ماده است و در یک طیف لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم نمره گذاری می‌شود. ماده‌های این پرسشنامه به سنجش مواردی همچون نحوه اجرای تقاضاهای غیر استاندارد، برخورد با تقاضای منحصربفرد مشتریان و طریقه برخورد خاص با تولید محصولات خاص می‌پردازد.

ویژگی‌ پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین در سال ۲۰۱۴ در پژوهش قرانفله و همکاران مورد استفاده قرار گرفته و از این نظر ابزار جدیدی محسوب می‌گردد. این پرسشنامه دارای ۱۰ ماده است و به بررسی ابعاد مختلف عملکرد زنجیره تامین می‌پردازد. همچنین پایایی و روایی این پرسشنامه در یک پژوهش خارجی آورده شده است. در فایل ارائه شده نمره گذاری پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین نیز وجود دارد.

خرید و دانلود پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۲- پایایی و روایی خارجی پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

۳- روش نمره گذاری پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

۴- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

۵- پاسخگویی سریع به سوالات شما

پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

توانایی درک تغییرات سریع و دقیق بازار و تشریک این اطلاعات با شرکت‌ها از طریق زنجیره تامین برای شرکت‌هایی که بوسیله بکارگیری توانایی‌ها و منابع در یک زنجیره تامین یکپارچه مزیت رقابتی ایجاد نموده‌اند، اساسی و حیاتی می باشد. واکنش سریع به نیازهای مشتریان، شرایط رقابتی بسیار سخت در بازار و افزایش سطح تحولات محیطی مسائلی است که امروزه سازمان‌ها با آن روبه‌رو هستند. در چنین محیطی نمی‌توان سازمان‌ها را به صورت سنتی و با روش‌های گذشته هدایت و کنترل نمود. لازمه واکنش مؤثر و مفید به این تغییرات و کسب مزیت رقابتی از فرصت‌های حاصل از آن‌ها، دست یابی به چابکی سازمانی است. از آنجا که موفقیت سازمان‌ها در چنین شرایطی به تنهایی به دست نمی‌آید بلکه زنجیره تأمین سهم زیادی در این موفقیت دارد، اهمیت ورود چابکی به زنجیره تأمین بیشتر نمود می‌یابد. برای ارزیابی چابکی زنجیره تأمین پرسشنامه زیر معرفی شده است.

معرفی پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

پرسشنامه چابکی زنجیره تامین در سال ۲۰۱۳ توسط دی گروت و همکاران ساخته شد. آن‌ها برای طراحی این پرسشنامه از ۱۲۸۰ نفر از ۴۹۲ شرکت با پست‌های سازمانی مانند مدیر ارشد، سرپرست، معاون رئیس، مسئول فروش، لجستیک و.. استفاده نمود‌ه‌اند. در این پرسشنامه ۱۰ سوال جهت بررسی چابکی  زنجیره تامین طراحی شده است. چابکی زنجیره تامین از دو نظر مورد بررسی قرار گرفته است: درک تغییرات بازار و پاسخگویی به تغییرات بازار.

ویژگی‌های پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

این پرسشنامه دارای ۱۰ ماده است و دو بخش دارد که بخش اول با ۴ ماده به سنجش درک تغییرات بازار می‌پردازد و بخش دوم با ۶ ماده به سنجش پاسخگویی به تغییرات بازار اختصاص دارد. روایی و پایایی این پرسشنامه در یک پژوهش خارجی آورده شده است و نحوه نمره‌گذاری آن نیز در فایل ارائه شده موجود می‌باشد.

خرید و دانلود پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه چابکی زنجیره تامین از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۲- پایایی و روایی خارجی پرسشنامه

۳- روش نمره گذاری پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

۴- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

۵- پاسخگویی سریع به سوالات شما

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

عملکرد مالی شرکت به چگونگی رسیدن یک شرکت به اهداف بازار و اهداف مالی آن شرکت اشاره می‌کند. در زمینه عملکرد مالی شرکت لی و همکاران در سال ۲۰۰۶ به میزان دستیابی شرکت به سهم بازار، فروش و جایگاه رقابتی کلی به عنوان مولفه‌های عملکرد مالی شرکت اشاره می‌‌کنند. اگرچه برای سنجش عملکرد مالی شرکت‌ها پرسشنامه استاندارد و مدونی وجود ندارد، اما در برخی پژوهش‌ها از ابزارهایی برای سنجش این متغیر استفاده شده است که یکی از آن‌ها پرسشنامه عملکرد مالی شرکت است.

معرفی پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت در سال ۲۰۱۴ توسط قرانفله و همکاران ساخته شد. آن‌ها برای سنجش عملکرد مالی شرکت یک پرسشنامه ۶ آیتمی را طراحی نموده و مورد بررسی قرار داده‌اند که مولفه‌های آن شامل موارد مالی و بازاری می‌شود. موارد مالی که در این پرسشنامه مورد سنجش قرار می‌گیرند شامل مواردی همچون حاشیه سود فروش هستند. همچنین موارد بازاری که در این پرسشنامه مورد سنجش قرار می‌گیرند شامل جایگاه کلی رقابتی و نظاریر آن هستند.

ویژگی‌های پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت توسط همکاران ما در بخش مدیریت موسسه ایران تحقیق آماده سازی شده است. این پرسشنامه دارای ۶ گویه یا عبارت است. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در یک مطالعه خارجی ذکر شده است و همچنین روش نمره‌گذاری آن نیز در فایل ارائه شده وجود دارد.

خرید و دانلود پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه عملکرد مالی شرکت از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۲- پایایی خارجی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ

۳- روش نمره گذاری پرسشنامه

۴- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه

۵- پاسخگویی سریع به سوالات شما