پرسشنامه سرمایه فکری بونیتس (IC)

پرسشنامه سرمایه فکری بونیتس (IC)

/
سرمایه فکری از مفاهیم مهم در مدیریت امروزی محسوب می‌شود. در پژوه…

پرسشنامه نوآوری سازمانی (OI)

/
در نظریه‌های تکامل اقتصادی، نزدیک به یک قرن است که نوآوری نیروی…
پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL)

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL)

/
پژوهشگران یادگیری سازمانی را به عنوان کشف و اصلاح خطا تعریف می‌کنند. …
پرسشنامه اعتماد سازمانی آلونن و همکاران (OT)

پرسشنامه اعتماد سازمانی آلونن و همکاران (OT)

/
اعتماد عبارت است از تمایل یک گروه به آسیب‌پذیر بودن نسبت به …

پرسشنامه بیگانگی شغلی (JA)

/
از لحاظ تاریخی، بیگانگی شغلی متغیری است که از جانب نظریه پردازان …
پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (HCOCQ)

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (HCOCQ)

/
برای جو سازمانی تعریف‌های بسیاری ارایه شده است، از جمله اینکه…

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (AOIQ)

/
هوش سازمانی مفهومی جدید در عرصه ادبیات سازمان مدیریت در قرن 21 می‌باشد…

پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده (OJ)

/
عدالت به عنوان سازه‌ای اجتماعی در پژوهش‌های سازمانی مورد بحث ق…
پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

/
عملکرد مالی شرکت به چگونگی رسیدن یک شرکت به اهداف بازار و اهداف …