شبکه حسگر بی سیم: مشکل امنیت

/
Wireless Sensor Network: Security challenges تاریخ: 2012 پایگاه: IEEE لی…

امنیت شبکه حسگر بی‌سیم

/
Security of Wireless Sensor Networks تاریخ: 2011 پایگاه: IEEE لینک دانلود اصل مقال…

رویکرد مدل سازی (مبتنی بر عامل) اعمال شده برای گسترش وبا

/
An agent-based modeling approach applied to the spread of cholera تاریخ: 2014…

برنامه‌ریزی چندمرحله‌ای توسعه‌ی سیستم توزیع ترکیب شده با DG

/
DG integrated multistage distribution system expansion planning تاریخ: 2011…