شیوه ی بهینه سازی دسته ی ذره چندمنظوره‌ی جدید برای حل پایایی افزونگی (غیرضروری) مسائل اختصاصی

A new multi-objective particle swarm optimization method for solving reliability redundancy allocation problems

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

سرویس آگاه از خدمات سرویس دهی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، قرار گرفته شده در محاسبات ابری

Genetic algorithm based QoS-aware service compositions in cloud computing

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: اسپرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …