کتاب لاتین مدیریت امنیت استراتژیک برای ساخت و ساز و مهندسی

کتاب لاتین مدیریت امنیت استراتژیک برای ساخت و ساز و مهندسی (۲۰۱۵)

/
امنیت انسان و نیروی انسانی یکی از مهمترین مسائل در کسب و کار…
کتاب لاتین مدیریت استراتژیک در بخش دولتی

کتاب لاتین مدیریت استراتژیک در بخش دولتی (۲۰۱۵)

/
مدیریت استراتژیک به عنوان یک الزام در خدمات دولتی دیده می‌شود ک…
کتاب لاتین مدیریت استراتژیک بین المللی

کتاب لاتین مدیریت استراتژیک بین المللی (۲۰۱۵)

/
کتاب لاتین مدیریت استراتژیک بین المللی مفاهیم مرتبط با مدیریت بین الملل…
کتاب لاتین مدیریت معاهده استراتژیک

کتاب لاتین مدیریت معاهده استراتژیک (۲۰۱۵)

/
امروزه، جامعه بین المللی با مشکلات جهانی رو به رو است که شامل ق…
کتاب لاتین مدیریت استراتژیک دانشگاه ها در منطقه ایبرو در آمریکا

کتاب لاتین مدیریت استراتژیک دانشگاه ها در منطقه ایبرو در آمریکا (۲۰۱۵)

/
کتاب لاتین مدیریت استراتژیک دانشگاه ها در منطقه ایبرو در آمریکا به…
کتاب لاتین مدیریت ثبت نام استراتژیک

کتاب لاتین مدیریت ثبت نام استراتژیک (۲۰۱۵)

/
زمینه مدیریت ثبت نام استراتژیک یک عملکرد اجرایی جدید برای ادغ…
کتاب لاتین ارایه و مدیریت اطلاعات روایتی؛ اصول تئوری و اجرا

کتاب لاتین ارایه و مدیریت اطلاعات روایتی؛ اصول تئوری و اجرا (۲۰۰۹)

/
کتاب لاتین ارایه و مدیریت اطلاعات روایتی؛ اصول تئوری و اجرا ب…
کتاب لاتین مدیریت آسيب پذيرى

کتاب لاتین مدیریت آسیب پذیرى (۲۰۱۰)

/
مشخصات کتاب لاتین مدیریت آسيب پذيرى نام کتاب: Vulnerability Management …
کتاب لاتین مدیریت استراتژیک شرکت‌های خدماتی حرفه‌ای

کتاب لاتین مدیریت استراتژیک شرکت های خدماتی حرفه ای (۲۰۱۱)

/
کتاب لاتین مدیریت استراتژیک شرکت های خدماتی حرفه ای در وهله …
کتاب لاتین کلاسی با دراکر؛ درس‌های فراموش شده بزرگ‌ترین معلم مدیریت جهان

کتاب لاتین کلاسی با دراکر؛ درس‌های فراموش شده بزرگ‌ترین معلم مدیریت جهان (۲۰۰۸)

/
آشنایی با بنیان‌گذاران و بزرگان هر علم، یکی از ضروریات فراگیری ع…