کتاب لاتین تروماتولوژی چشم (2008)

کتاب لاتین تروماتولوژی چشم (۲۰۰۸)

/
چشم یکی از اعضای حساس بدن است که در معرض آسیب‌های زیادی از جمل…
کتاب لاتین رگ زایی چشم: بیماری ها، مکانیسم ها و درمان شناسی (2006)

کتاب لاتین رگ زایی چشم: بیماری ها، مکانیسم ها و درمان شناسی (۲۰۰۶)

/
خون رسانی به چشم از طریق شریان‌های افتالمیک که شاخه‌ای از شریان…
کتاب لاتین آناتومی جراحی زائده چشمی: رویکرد بالینی (2012)

کتاب لاتین آناتومی جراحی زائده چشمی: رویکرد بالینی (۲۰۱۲)

/
چشم عضوی مهم است که به واسطه اعصاب بینایی و سیستمش باعث بینای…
کتاب لاتین جریان خون چشم و نوروپاتی نوری گلوکوماتوز (2009)

کتاب لاتین جریان خون چشم و نوروپاتی نوری گلوکوماتوز (۲۰۰۹)

/
بیماری گلوکوم یا همان آب سیاه شامل مجموعه‌ای از بیماری‌هاست که…
کتاب لاتین ایسکمی و فقدان خودتنظیمی عروقی در بیماری های چشمی و مغزی: چشم انداز جدید (2009)

کتاب لاتین ایسکمی و فقدان خودتنظیمی عروقی در بیماری های چشمی و مغزی: چشم انداز جدید (۲۰۰۹)

/
چشم و مغز دارای توانایی خود تنظیمی برای تنظیم قطر عروق هستند ت…
کتاب لاتین جریان خون چشمی در گلوکوما: افسانه و واقعیت (2009)

کتاب لاتین جریان خون چشمی در گلوکوما: افسانه و واقعیت (۲۰۰۹)

/
بیماری آب سیاه یا گلوکوما یکی از بیماری‌های چشم است که در آن مایع داخل چشم نمی‌ت…
کتاب لاتین دیابت و بیماری چشمی: درمان های گذشته، حال و آینده (2010)

کتاب لاتین دیابت و بیماری چشمی: درمان های گذشته، حال و آینده (۲۰۱۰)

/
بیماری دیابت یک بیماری متابولیک است که عوارض زیادی برای بدن دارد …