پرسشنامه رضایت از مراقبت پرستاری پس از زایمان (JPSNQ)

پرسشنامه رضایت از مراقبت پرستاری پس از زایمان (JPSNQ)

/
رضایتمندی بیمار و مددجو به‌عنوان شاخص مهمی از کیفیت مراقبت‌ها…
پرسشنامه باورهای ارتباطی آیدلسن و اپستین (RBI)

پرسشنامه باورهای ارتباطی آیدلسن و اپستین (RBI)

/
ازدواج در تمامی جوامع، رسمی مهم تلقی می‌شود. ازدواج و رابطه زناشوی…
پرسشنامه هوش هیجانی صفت ـ فرم کودکان (TEIQue-CF)

پرسشنامه هوش هیجانی صفت ـ فرم کودکان (TEIQue-CF)

/
هوش هیجانی، جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط میان تفکر و هیجان…
پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (AWBQ)پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (AWBQ)

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (AWBQ)

/
در مدل بهزیستی مدرسه سعی بر آن است که ابعاد مختلف بهزیستی در …
پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

/
همدلی یکی از تواناییهای هیجانی مهم است که نشانه‌ها و نمودهای آن…
پرسشنامه نگرش به سالمندان کوگان (KAOPS)

پرسشنامه نگرش به سالمندان کوگان (KAOPS)

/
سالمندی را بطور قراردادی مترادف با آغاز سن ۶۵ سالگی می‌­دانند. …
پرسشنامه نگرانی های دوران بارداری (PDQ)

پرسشنامه نگرانی های دوران بارداری (PDQ)

/
لوبل و دانکل اسکتر تعریف مفهومی و عملیاتی استرس دوران باردار…
پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان (IPPA-R)

پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان (IPPA-R)

/
ازجمله مهم‌ترین عواملی که تعیین‌کننده شخصیت فرد در بزرگ‌سالی است رابطه ا…
پرسشنامه بخشودگی بین فردی (IFI-25)

پرسشنامه بخشودگی بین فردی (IFI-25)

/
پرسشنامه بخشودگی بین فردی (IFI-25) در سال‌های اخیر و برای پاس…
پرسشنامه رضایت زناشویی هادسون (IMS)

پرسشنامه رضایت زناشویی هادسون (IMS)

/
رضایت زناشویی یک جنبه بسیار مهم و پیچیده در یک رابطه زناشویی…