پرسشنامه رفتارهای خودکشی تجدید نظر شده (SBQ-R)

پرسشنامه رفتارهای خودکشی تجدید نظر شده (SBQ-R)

/
خودکشی یکی از معضلات بهداشت روان در سراسر جهان است و به همین جهت…
مقیاس خود ارزیابی انطباق اجتماعی

مقیاس خود ارزیابی انطباق اجتماعی (SASS)

/
عملکرد اجتماعی یک ساختار گسترده است که کارکرد کلی فرد را در بسیار…
پرسشنامه نگرش به سالمندان کوگان (KAOPS)

پرسشنامه نگرش به سالمندان کوگان (KAOPS)

/
سالمندی را بطور قراردادی مترادف با آغاز سن ۶۵ سالگی می‌­دانند. …
پرسشنامه حساسیت اضطرابی (ASI)

پرسشنامه حساسیت اضطرابی (ASI)

/
حساسیت اضطرابی به عنوان یک متغیر شناختی، نشان دهنده تفاوت‌های فردی است که …
پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان ماریا کواکس (CDI)

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان ماریا کواکس (CDI)

/
افسردگی اختلالی است که در تمام دوران‌ها وجود داشته و بنابراین تاریخچه‌ای …
پرسشنامه اختلالات خلقی (MDQ)

پرسشنامه اختلالات خلقی (MDQ)

/
اختلالات خلقی، گروه بزرگی از بیماری‌های روان‌پزشکی را شامل می‌شوند که بر ا…
فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNES)

فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNES)

/
ترس از ارزیابی منفی، با متغیرهای روان‌شناختی مختلفی در ارتب…
پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

/
اضطراب یک حالت هیجانی است که شامل احساس تنش، نگرانی و عصبی ب…
پرسشنامه افسردگی زونگ (SDS)

پرسشنامه افسردگی زونگ (SDS)

/
افسردگی شایع‌ترین اختلال روانپزشکی است و به سرماخوردگی روانی شهرت …
پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

/
روان‌شناسی فراشناخت، حوزه اندیشه‌گری نوینی است که پیشینه آن به دهه ۱۹۷۰…