اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین

اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین

بدینوسیله به اطلاع علاقمندان می‌رساند که اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین در تاریخ بیست و چهارم، بیست و پنجم و بیست و ششم فروردین ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این کنفرانس ایجاد بستری مناسب برای گردهمایی متخصصان و اندیشمندان حوزه جغرافیا جهت بحث و تبادل اطلاعات دربار آخرین دستاوردهای این حوزه می‌باشد. با توجه به حمایت نهادهای معتبر علمی کشور از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه فردوشی مشهد، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تبریز از اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین شرکت در آن به کلیه دانشجویان، اساتید و علاقمندان برای تقویت رزومه پژوهشی و نیز ارتقاء سطح دانش خود توصیه می‌گردد. محورهای اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین در ذیل آمده است.

محورهای اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین

محور اول: هوا و اقلیم

محور دوم: مجموعه علوم جغرافیایی

محور سوم: مجموعه علوم کشاورزی   

محور چهارم: مجموعه علوم منابع طبیعی و محیط زیست

محور پنجم: مجموعه علوم زمین شناسی    

محور ششم: مخاطرات طبیعی

مزایای شرکت در اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین

- ارائه گواهی نامه معتبر به شرکت کنندگان در کنفرانس و ارائه دهندگان مقالات.

- امکان شرکت در کارگاه‌های آموزشی که به صورت رایگان برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.

- ارائه گواهی نامه معتبر به شرکت کنندگان در کارگاه‌های آموزشی رایگان.

- آشنایی با یافته‌های جدید در حوزه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی.

تاریخ‌های مهم اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین

ارسال چکیده مقالات: ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۴

اعلام پذیرش چکیده مقالات: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

ارسال اصل مقالات: ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴

اعلام پذیرش نهایی مقالات: ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

تاریخ برگزاری کنفرانس: ۲۴ ، ۲۵ و ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۵

مکان برگزاری کنفرانس: دانشگاه شیراز

وبسایت کنفرانس: www.rsgg2016.com

همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار

همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار

بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران و علاقمندان می‌رساند که همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار در تاریخ پانزدهم و شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد. این همایش با هدف شناسایی ظرفیت علمی و کاربردی در گستره فقر شهری و گردهمایی متخصصان و اندیشمندان برای بررسی نیازهای آموزشی و ظرفیتی در این زمینه برگزار می‌گردد.

محورهای همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار

محور اول: سیر دگرگونی سکونتگاه‌های خودانگیخته شهری

محور دوم: سکونتگاه فقرا از تخریب تا بهسازی و بازآفرینی

محور سوم: دولت و مسکن فقرا، از تأمین تا تسهیلگری

محور چهارم: حق به شهر و اجتماعات فقیر شهر

محور پنجم: حکمروایی خوب شهری و سکونتگاه‌های فقیرنشین

محور ششم: رویکردهای پیش نگرانه و پیشگیرانه گسترش محدوده‌های نابسامان شهری

محور هفتم: تاب‌آوری شهری و سکونتگاه‌های فقیرنشین

محور هشتم: هویت، فرهنگ شهروندی ، مشارکت و ظرفیت‌سازی محلی

محور نهم: تأمین مالی مسکن فقرا

محور دهم: قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای مسکن و سکونتگاه‌های تهیدستان

محور یازدهم: مدیریت زمین، حق تصرف و برنامه‌ریزی مسکن فقرا

محور دوازدهم: مخاطرات محیط‌زیستی و سکونتگاه‌های فقیرنشین

محور سیزدهم: طرح‌های پیشگام و بهسازی و بهبود محله‌های تهیدستان

محور چهاردهم: آموزه‌های موفق بازآفرینی و بهسازی شهری

محور پانزدهم: اقتصاد فقرا، بخش غیررسمی و فقرزدایی در اجتماع‌ محلی

محور شانزدهم: شهرهای جدید و مسکن در توان مالی فقرا

محور هفدهم: نقش بخش خصوصی، عمومی، غیر دولتی و مدیریت محلی در بهسازی و بازآفرینی پایدار

مزایای شرکت در همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار

- آشنایی با آخرین یافته‌های حوزه شهری

- ارائه گواهی نامه معتبر به شرکت کنندگان در همایش و ارائه دهندگان مقالات

- امکان شرکت در کارگاه‌های آموزشی مرتبط با حوزه همایش

تاریخ‌های مهم همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۴

بررسی و داوری چکیده: ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۴

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۵ دی ماه ۱۳۹۴

اعلام نتایج داوری مقاله: ۱ اسفند ۱۳۹۴

تاریخ برگزاری همایش: ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

مکان برگزاری همایش: سنندج، دانشگاه کردستان

وبسایت همایش: www.usc2016.com

بيست و چهارمين کنفرانس سالانه بين ­المللی مهندسی مکانيک ایران

بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین ­المللی مهندسی مکانیک ایران

بدینوسیله به اطلاع کلیه علاقمندان و متخصصان می‌رساند بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین ­المللی مهندسی مکانیک ایران در تاریخ هفتم تا نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ در یزد برگزار خواهد شد. این کنفرانس که با هدف گسترش مرزهای دانش و ایجاد فضایی مناسب جهت بحث و تبادل نظر اندیشمندان و اساتید درباره آخرین یافته‌های حوزه مهندسی مکانیک در نظر گرفته شده، فرصت مناسبی است تا دانشجویان و علاقمندان برای افزایش سطح دانش و نیز تقویت رزومه پژوهشی خود در این کنفرانس شرکت نمایند. با توجه به اهمیت و نیز کاربردی بودن بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین ­المللی مهندسی مکانیک ایران، شرکت در آن به تمامی دانشجویان و اساتید گرامی توصیه می‌گردد. محورهای بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین ­المللی مهندسی مکانیک ایران در زیر به تفصیل آمده است.

محورهای بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین ­المللی مهندسی مکانیک ایران

محور اول: مکانیک جامدات

محور دوم: دینامیک و ارتعاشات

محور سوم: کنترل و رباتیک

محور چهارم: مکانیک سیالات

محور پنجم: ترمودینامیک

محور ششم: انتقال حرارت

محور هفتم: انرژی و محیط زیست

محور هشتم: بیو، میکرو و نانو مکانیک

محور نهم: طراحی سامانه های مکانیکی

محور دهم: ساخت و تولید

محور یازدهم: حمل و نقل و خودرو

محور دوازدهم: آموزش مهندسی مکانیک

محور سیزدهم: کاربردهای صنعتی

مزایای شرکت در بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین ­المللی مهندسی مکانیک ایران

- آشنایی با جدیدترین متدهای پژوهش در مهندسی مکانیک

- کسب اطلاعات درباره جدیدترین یافته‌های حوزه مهندسی مکانیک

- ارائه گواهی نامه معتبر به شرکت کنندگان در کنفرانس و ارائه دهندگان مقالات

تاریخ‌های مهم بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین ­المللی مهندسی مکانیک ایران

تاریخ شروع ثبت نام در همایش: ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۴

تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش: ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۴

آخرین مهلت ثبت نام: ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

آخرین مهلت ارسال مقاله: ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴

اعلام نتایج داوری مقالات: ۸ آبان ماه ۱۳۹۴

تاریخ برگزاری کنفرانس: ۷ لغایت ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

برگزارکننده کنفرانس: دانشگاه یزد

وبسایت کنفرانس: www.confs.yazd.ac.ir