سهم ایران در تولید علم دنیا

سهم ایران در تولید علم دنیا

سهم ایران در تولید علم دنیا در سه سال اخیر با توجه به آماری های میزان تولید علم در ایران نشان میدهد ایران در سال ۲۰۱۵ توانسته است ۱/۵۳ درصد از کل علم دنیا را تولید نماید که چنین میزانی از رشد قابل توجه علم در ایران خبر می دهد.

در سال ۲۰۱۳ میزان تولید علم ایران در حدود ۱/۳۴ درصد بود که در سال ۲۰۱۴ این میزان به ۱/۳۹ رسید.

لازم بذکر است که این آمار بر اساس مقالات درج شده در پایگاه استنادی ISI می باشد و آثار علمی ایران در پایگاه های چون PUBMED، ISC، و SCOPUS در این آمار محاسبه نشده اند.

بر اساس تولیدات علمی پایگاه ISI بیشترین تولید علمی ایران در حوزه علوم پایه بوده است. همچنین تولیدات علمی ایران در حوزه فنی مهندسی در رتبه دوم قرار دارد، در رتبه سوم علوم پزشکی و حوزه سلامت، در رتبه چهارم علوم کشاورزی در نهایت حوزه علوم انسانی نیز در رتبه پنجم قرار گرفته است.

نکته مهم در میزان تولیدات علمی ایران سهم ۳ درصدی حوزه فنی – مهندسی تولید علم ایران در جهان است. این سهم از ۳/۱۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۳/۱۸ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۳/۳۵ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش داشته است.

با وجود اینکه سهم تولید علم ایران در مجموع تمام حوزه ها در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ افزایش یافته است اما سهم تولید علم ایران در حوزه علوم پایه و علوم اجتماعی در مقایسه با سال ۲۰۱۳ کاهش داشته است.

جدول تولید علم براساس پایگاه استنادی ISI در سال ۲۰۱۳

جدول تولید علم براساس پایگاه استنادی ISI در سال ۲۰۱۴

جدول تولید علم براساس پایگاه استنادی ISI در سال ۲۰۱۵

لازم به ذکر است که این آمار در سال ۲۰۱۵ هنوز تکمیل نشده است و تکمیل آن تا چند ماه دیگر صورت خواهد پذیرفت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *