به کارگیری خودرو به شبکه (V2G) برای بهینه‌سازی مصرف انرژی مسکونی از طریق شارژ (دشارژ) خودروی برقی

Exploiting V2G to optimize residential energy consumption with electrical vehicle (dis) charging

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه‌ریزی چندمرحله‌ای توسعه‌ی سیستم توزیع ترکیب شده با DG

DG integrated multistage distribution system expansion planning

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بازیابی بار چندهدفه برای خاموشی سیستم توزیع دارای تولیدات پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک چندعامله

Multi-objective service restoration for blackout of distribution system with distributed generators based on multi-agent GA

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آیا مشارکت واحد باید به صورت درون‌زاد در مدل‌های بهینه‌سازی برنامه‌ریزی انتقال توان بادی در نظر گرفته شود؟

Should unit commitment be endogenously included in wind power transmission planning optimisation models

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تاثیر عدم قطعیت پیش بینی اوضاع جوی بر روی روش کنترل پیش گویانه برای عملکرد سیستم های ساختمان

The effect of weather forecast uncertainty on a predictive control concept for building systems operation

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی باکتری: مبانی نظری، تحلیل و کاربردها

Bacterial foraging optimization algorithm: theoretical foundations, analysis, and applications

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: اسپرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آشنایی با ترانزیستورهای دوقطبی جانبی متقارن بر مبنای SOI به عنوان یک تکنولوژی منطقی دوقطبی مکمل

A Perspective on Symmetric Lateral Bipolar Transistors on SOI as a Complementary Bipolar Logic Technology

تاریخ: ۲۰۱۵

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی مشخصۀ ولتاژ تخلیۀ مقره‌های با برف تجمع یافته برای خطوط انتقال هوایی، بخش۳ -تست ولتاژ تخلیۀ مقیاس کامل ۱۵۴ کیلوولتی مقره‌های همراه با برف تجمع یافته

Evaluation of flashover voltage property of snow accreted insulators for overhead transmission lines, part III-154 kv full-scale flashover voltage test of snow accreted insulators

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع فعال با استفاده از روش مونت کارلو

Reliability assessment of active distribution system using Monte Carlo simulation method

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: Hindawi Publishing Corporation

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

طراحی کنترل کنندۀ STATCOM برای پایدارسازی سیستم قدرت با کمک کنترل زیربهینه و تخصیص قطب‌های نواری شکل

STATCOM controller design for power system stabilization with sub-optimal control and strip pole assignment

تاریخ: ۲۰۰۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل STATCOM برای کاربردهای کنترل ولتاژ سیستم قدرت

STATCOM control for power system voltage control applications

تاریخ: ۲۰۰۰

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

چارچوب‌های مدیریت سرمایه برای عایق های ترکیبی مورد استفاده در هوای آزاد

Asset management frameworks for outdoor composite insulators

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل یک سیستم تبدیل انرژی بادی مجهز به یک DFIG به منظور تولید توان راکتیو و بهبود کیفیت توان

Control of a wind energy conversion system equipped by a DFIG for active power generation and power quality improvement

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تشخیص مغناطیس‌زدایی در موتورهای سنکرون مغناطیس دائم تحت شرایط سرعت متغیر

Demagnetization diagnosis in permanent magnet synchronous motors under non-stationary speed conditions

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تاثیر شیارهای باز استاتور روی عملکرد یک آلترناتور خودکار آهن‌ربا دائم داخلی

Effect of open stator slots on the performance of an interior permanent magnet automotive alternator

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توزیع انرژی مبتنی بر کنترل‌کننده پیشگویانه یک سیستم توربین بادی/ فتوولتائیک/ هیدروژن/ هیبریدی باتری خارج از شبکه

Energy dispatching based on predictive controller of an off-grid wind turbine/photovoltaic/hydrogen/battery hybrid system

تاریخ: ۲۰۱۵

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

سیستم پیکربندی مجدد تحمل خطا برای کانورترهای چندسطحی نامتقارن با استفاده از کلیدهای دو سویه‌ی قدرت

Fault-tolerant reconfiguration system for asymmetric multilevel converters using bidirectional power switches

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

راهکاری با حداقل هزینه سیستم‌های قدرت ترکیبی فوتوولتائیک- دیزل- باتری برای مصرف‌کنندگان دوردست

Minimum cost solution of photovoltaic–diesel–battery hybrid power systems for remote consumers

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل توان راکتیو ژنراتور بادی سنکرون مغناطیس دائم با مبدل ماتریسی

Reactive power control of permanent-magnet synchronous wind generator with matrix converter

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه‌نویسی مخروطی مرتبه دوم برای پخش بار بهینه در شبکه‌های AC-DC نوع VSC

Second-order cone programming for optimal power flow in VSC-type AC-DC grids

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تحلیل برداری و کنترل جبران سازهای استاتیک VAR پیشرفته

Vector analysis and control of advanced static VAR compensators

تاریخ: ۱۹۹۳

پایگاه: IET

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

اثر پروفیل‌ها روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی AC ناشی از آلودگی مقره‌های بشقابی معلق سنگین‌وزن

Effect of profiles on ac contamination flashover performance of large-tonnage suspension disc insulators

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

روش PWM چندسطحی حذف هارمونیک انتخابی در اینورترهای ولتاژ با اتصال سری

Multilevel selective harmonic elimination PWM technique in series-connected voltage inverters

تاریخ: ۲۰۰۰

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل فرکانس در میکروشبکه ترکیب شده با سیستم الکترولایزر و کنترل کننده PI فازی

Frequency control in micro-grid power system combined with electrolyzer system and fuzzy PI controller

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدیریت احتمالی انرژی و عملکرد یک میکروشبکه شامل تولید بادی، فتوولتائیک، سلول سوختی و دستگاه های ذخیره انرژی بر اساس روش تقریب و الگوریتم جستجوی خودتطبیق گرانشی

Probabilistic energy and operation management of a microgrid containing wind/photovoltaic/fuel cell generation and energy storage devices based on point estimate method and self-adaptive gravitational search algorithm

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

عیب یابی تجهیزات الکتریکی بوسیله دوربین حرارتی

Diagnostics of electric equipments by means of thermovision

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

حذف هارمونیک فعال با فرکانس سوئیچینگ کاهش یافته برای مبدل های چندسطحی

Reduced switching-frequency active harmonic elimination for multilevel converters

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

عملکرد اندازه گیری شده در مقابل عملکرد پیش بینی شده ی ساختمان های یکپارچه با فتوولتائیک

Measured versus predicted performance of building integrated photovoltaics

تاریخ: ۲۰۰۲

پایگاه: ASME

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

طراحی یک تقویت کننده نویز پایین بخش ورودی با پایداری بدون قید و شرط برای باند فرکانسی ۲٫۴GHz ISM

An Unconditionally Stable Front End Low Noise Amplifier Design for 2. 4 GHz ISM Band

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

طراحی کنترل کننده PID برای سیستم های چندمتغیری توزیع شده

PID controller design for disturbed multivariable systems

تاریخ: ۲۰۰۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آینه جریان جدید توان پایین عملکرد بالا با امپدانس خروجی بالا و compliance فوق العاده زیاد

A novel ultra-high compliance, high output impedance low power very accurate high performance current mirror

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آینه جریان توان پایین با امپدانس ورودی بسیار کم

Very low input impedance low power current mirror

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: اسپرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک روش تخصیص کانال هیبرید با استفاده از استراتژی تکاملی کارآمد در شبکه های موبایل

A hybrid channel assignment approach using an efficient evolutionary strategy in wireless mobile networks

تاریخ: ۲۰۰۵

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک روش یکپارچه برای حل معادلات حذف هارمونیک در مبدل های چندسطحی

A unified approach to solving the harmonic elimination equations in multilevel converters

تاریخ: ۲۰۰۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مبدل های چندسطحی هیبرید: تحلیل یکپارچه و ملاحظات طراحی

Hybrid multilevel converters: Unified analysis and design considerations

تاریخ: ۲۰۰۷

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کاهش بهینه هارمونیک برای مبدل های چندسطحی با محدوده گسترده ای از شاخص های مدولاسیون

Optimum harmonic reduction with a wide range of modulation indexes for multilevel converters

تاریخ: ۲۰۰۲

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مبدل های چندسطحی برای درایوهای الکتریکی بزرگ

Multilevel converters for large electric drives

تاریخ: ۱۹۹۹

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

حذف هارمونیک ها در یک مبدل چندسطحی با استفاده از تئوری چندجمله ای های متقارن و برآیندها

Elimination of harmonics in a multilevel converter using the theory of symmetric polynomials and resultants

تاریخ: ۲۰۰۵

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک مبدل DC-AC چندسلولی جدید برای کاربرد در سیستم های انرژی تجدیدپذیر

A novel multicell DC-AC converter for applications in renewable energy systems

تاریخ: ۲۰۰۲

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک روش بهینه مدولاسیون ترکیبی برای مبدل کسکید هفت سطحی مبتنی بر STATCOM

An optimal combination modulation strategy for a seven-level cascade multilevel converter based STATCOM

تاریخ: ۲۰۰۶

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کاهش بهینه هارمونیک با محدوده وسیع شاخص های مدولاسیون برای مبدل های چندسطحی

Optimum harmonic reduction with a wide range of modulation indexes for multilevel converters

تاریخ: ۲۰۰۲

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بهینه‌سازی هارمونیکی مبدل‌های چندسطحی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک

Harmonic optimization of multilevel converters using genetic algorithms

تاریخ: ۲۰۰۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

نوع جدید STATCOM مبتنی بر اینورترهای منبع ولتاژ با SPWM تک قطبی با فاز شیفت یافته

A new type of STATCOM based on cascading voltage-source inverters with phase-shifted unipolar SPWM

تاریخ: ۱۹۹۹

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک روش مدولاسیون جدید برای کاهش ولتاژ های مد مشترک در اینورترهای چندسطحی

A new modulation method to reduce common-mode voltages in multilevel inverters

تاریخ: ۲۰۰۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک روش ساده برای بدست آوردن زاویه هدایت در یک اینورتر کسکید با استفاده از موج های پالس پله ای

A simple method for acquiring the conducting angle in a multilevel cascaded inverter using step pulse waves

تاریخ: ۲۰۰۵

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بهینه سازی هارمونیکی مبدل های چندسطحی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک

Harmonic optimization of multilevel converters using genetic algorithms

تاریخ: ۲۰۰۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بررسی عملکرد و ماندگاری ماژول های فوتوولتاییک پس از قرار گرفتن بلندمدت در معرض نور

Photovoltaic module performance and durability following long-term field exposure

تاریخ: ۲۰۰۰

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

طراحی تمام جمع کننده های مقاوم و انرژی کارآمد برای طراحی های زیرمیکرون با استفاده از سبک منطق CMOS هیبرید

Design of robust, energy-efficient full adders for deep – submicrometer design using hybrid – CMOS logic style

تاریخ: ۲۰۰۶

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

روش بهینه سازی بعد متغیر برای حل مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها

A variable-dimension optimization approach to unit commitment problem

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

راه کارهای انتقال پیشرفته برای مزرعه های بادی غیرساحلی

Advanced transmission solutions for offshore wind farms

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تاثیر فصلی نشست غبار روی یک میدان کلکتور لوله ای تحت خلاء بر عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی

Seasonal effect of dust deposition on a field of evacuated tube collectors on the performance of a solar desalination plant

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

نشست رسوبات بادی روی سلول های خورشیدی فتوولتائیک: اثرات سرعت باد و شدت غبار هوابرد بر عملکرد سلول

Aeolian dust deposition on photovoltaic solar cells: the effects of wind velocity and airborne dust concentration on cell performance

تاریخ: ۱۹۹۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک تقویت کننده کم نویز توان پایین برای کاربردهای ثبت عصبی

A low-power low-noise CMOS amplifier for neural recording applications

تاریخ: ۲۰۰۳

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

سلول های تمام جمع کننده ی دینامیک چندخروجی و NP-CMOS سرعت بالا

High speed NP-CMOS and multi-output dynamic full adder cells

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

اثر پارامترهای اتصال HVAC بر روی نوسان درون ناحیه ای

Impacts of HVAC interconnection parameters on inter-area ocsillation

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل تولید پراکنده برای پشتیبانی بسامد

Distributed generation control for frequency support

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

شارژهای باتری برای خودروهای برقی

Battery chargers for electric vehicles

تاریخ: ۲۰۰۰

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تحلیل توان جبران سازهای استاتیک VAr

Power analysis of static VAr compensators

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک روش یکپارچه برای حل مسئله پخش بار در سیستم های قدرت شامل مزرعه های بادی

A unified approach for the solution of power flows in electric power systems including wind farms

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقایسه پیاده سازی FPGA برای دو الگوریتم PWM چند سطحی بردار فضایی

Comparison of the FPGA implementation of two multilevel space vector PWM algorithms

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل کننده های مرتبه کسری: روش هایی برای سنتز و کاربرد آن ها

The fractional-order controllers: Methods for their synthesis and application

تاریخ: ۲۰۰۰

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مرکز کنترل کیفیت توان برای میکروشبکه

Power quality control center for the microgri system

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدلسازی طراحی سیستم سطح بالا و مسئله در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها برای یک میکروشبکه

Modelling high level system design and unit commitment for a microgrid

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک مدل قابلیت اطمینان مزرعه های بادی بزرگ برای مطالعات کفایت سیستم

A reliability model of large wind farms for power system adequacy studies

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل مود فازی لغزشی با مولفه اضافی کنترل فازی

Fuzzy sliding mode control with additional fuzzy control component

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تشخیص خطای ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تحلیل پاسخ فرکانسی بهبود یافته

Fault diagnosis of a power transformer using an improved frequency-response analysis

تاریخ: ۲۰۰۵

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل و مدیریت توان میکروشبکه های تغذیه شده با مبدل

Control and power management of converter fed microgrids

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پیکربندی های بهینه برای آرایه های فازی استاتیک و چرخان

Optimum configurations for static and rotating phased arrays

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدلسازی سیم پیچ ترانسفورماتور قدرت برای آشکارسازی تغییر شکل بر اساس تحلیل پاسخ فرکانسی

Modeling of a power transformer winding for deformation detection based on frequency response analysis

تاریخ: ۲۰۰۷

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تولید توان کیفیت بالا بوسیله کنترل توزیعی یک میکروشبکه پارک توان

High-quality power generation through distributed control of a power park microgrid

تاریخ: ۲۰۰۶

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک رادار آرایه فازی موج میلیمتری با توان مگاوات

A megawatt power millimeter-wave phased-array radar

تاریخ: ۲۰۰۰

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقاله مهندسی

مقاله مدیریت و حسابداری