بایگانی برچسب برای: سوالات پرسشنامه

پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

/
همدلی یکی از تواناییهای هیجانی مهم است که نشانه‌ها و نمودهای آن…
پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ)

پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ)

/
مطالعه ابراز هیجان تاریخچه طولانی دارد. داروین با دیدی کاردکرد…
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (QWL)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (QWL)

/
کیفیت زندگی کاری، نگرشی است که می‌کوشد تا کیفیت زندگی افراد شاغل را بهب…
مقیاس اتیسم بهر نوجوانان و بزرگسال بارون کوهن و همکاران (AQ)

مقیاس اتیسم بهر نوجوانان و بزرگسال بارون کوهن و همکاران (AQ)

/
اوتیسم یا درخودماندگی نوعی اختلال رشدی عصبی است که مشکل در برق…
پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ)

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ)

/
رفتارهای رانندگی از متغیرهایی است که روانشناسان در سال‌های اخی…
پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ)

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ)

/
سرمایه روان‌شناختی یکی از شاخص‌های روان‌شناسی مثبت‌گرایی می‌باشد ک…
پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران (POCQ)

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران (POCQ)

/
از نظر گولریاز و همکاران، تعهدسازمانی عبارتست از درجه نسبی تعیین هویت…
پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی جوانان ماتسون (MESSY)

پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی جوانان ماتسون (MESSY)

/
مهارت‌های اجتماعی، رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامل مؤثر و …