ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی

Relationship of organizational citizenship behavior with emotional intelligence

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس

The role of emotional intelligence in increasing quality of work life in school principals

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پرسشنامه‌ها

محصولات پرفروش

محصولات جدید

آخرین مطالب وبلاگ