مشاوره در زمینه نگارش پایان نامه

به دلیل مشکلاتی که دانشجویان در زمینه نگارش پایان نامه خود دارند، موسسه ایران تحقیق با همکاری پژوهشگران برجسته دانشگاه‌های تهران، اقدام به ارائه مشاوره علمی در زمینه نگارش پایان نامه کرده است. برای دریافت مشاوره در زمینه انجام پایان نامه خود به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

پذیرش مقاله ISI و ISC

موسسه علمی و آموزشی ایران تحقیق آمادگی دارد، با همکاری پژوهشگران برجسته خدمات مشاوره‌ای در زمینه پذیرش و چاپ مقاله ISI و ISC ارائه دهد. این خدمات عبارتند از: مشاوره در زمینه اعتبار مجلات علمی، مشاوره در زمینه پذیرش مقاله ISI و ISC و همچنین مشاوره در زمینه ویراستاری علمی مقاله.