دومين کنفرانس ملی رويکردهای نوين در مهندسی کامپيوتر و برق

مبانی نظری کیفیت خدمات

/
همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی مباني نظری کیفیت…
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

/
بدینوسیله به اطلاع متخصصان و علاقمندان می‌رساند که اولین کنفرانس بین ال…
اولين کنفرانس بين المللی حسابداری، مديريت و نوآوری در کسب و کار

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

/
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان می‌رساند که اولين کنفرانس بين المللی حسابد…
یازدهمين سمينار سالانه الكتروشيمي ایران

یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران

/
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان می‌رساند که یازدهمين سمينار سالانه الكتروش…
هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران

هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران

/
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان می‌رساند که هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ا…
اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین

اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین

/
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان می‌رساند که اولین کنفرانس ملی سنجش از دور …
کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی

کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی

/
بدینوسیله به اطلاع متخصصان و علاقمندان می‌رساند که کنفرانس بین المللی ا…
اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار

اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار

/
بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسع…
اولین همایش ملی مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات آموزش و پرورش

اولین همایش ملی مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات آموزش و پرورش

/
بدینوسیله به اطلاع متخصصان و علاقمندان می‌رساند که اولین همایش ملی مدیر…
دومين کنفرانس ملی رويکردهای نوين در مهندسی کامپيوتر و برق

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق

/
بدینوسیله به اطلاع متخصصان، دانشجویان و علاقمندان می‌رساند که دومين کن…