از DSM-IV تا DSM-V: تجزیه و تحلیل برخی تغییرات

/
From DSM-IV-TR to DSM-5: Analysis of some changes تاریخ: 2014…

شبکه حسگر بی سیم: مشکل امنیت

/
Wireless Sensor Network: Security challenges تاریخ: 2012 پایگاه: IEEE لی…

امنیت شبکه حسگر بی‌سیم

/
Security of Wireless Sensor Networks تاریخ: 2011 پایگاه: IEEE لینک دانلود اصل مقال…

رویکرد مدل سازی (مبتنی بر عامل) اعمال شده برای گسترش وبا

/
An agent-based modeling approach applied to the spread of cholera تاریخ: 2014…