رویکردی عملی جهت دستیابی به چابکی از نگاه تئوری محدودیت ها (TOC)

A practical approach to achieving Agility–a theory of constraints perspective

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: تیلور و فرانسیس

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

طراحی معماری هماهنگ پویا و برنامه جنبی زنجیره تأمین چابک

The Design of Dynamic Coordination Architecture and Supporting Platform for Agile Supply Chain

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …