بینش های اساسی در حسابداری اسلامی معاصر

Critical insights into contemporary Islamic accounting

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …