ساختارهای حکومت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

Governance structures and accounting at large municipalities

تاریخ: ۲۰۰۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟ شواهد برگرفته از کارخانجات تولیدی در میشیگان

Do environmental audits improve long-term compliance? Evidence from manufacturing facilities in Michigan

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: اسپیرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …