کتاب لاتین ذهن آگاهی: دیدگاه‌های مختلف درباره معنی، اصول و کاربردهای مختلف آن

کتاب لاتین ذهن آگاهی: دیدگاه های مختلف درباره معنی، اصول و کاربردهای مختلف آن (۲۰۱۳)

/
 ذهن آگاهی یا mindfulness از رویکردهایی است که از نظریه شناختی…
کتاب لاتین فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی؛ راهنمای کارکنان حوزه بهداشت روانی

کتاب لاتین فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی؛ راهنمای کارکنان حوزه بهداشت روانی (۲۰۱۴)

/
ذهن آگاهی یا حضور ذهن به معنای آگاهی از افکار، رفتار، هیجانات و ا…
کتاب لاتین عزت نفس

کتاب لاتین عزت نفس (۲۰۱۳)

/
عزت نفس در روانشناسی به عنوان ارزیابی فرد از خود و ارزشش می‌باشد. کا…
کتاب لاتین راهنمای روانشناسی مولکولی

کتاب لاتین راهنمای روانشناسی مولکولی (۲۰۱۵)

/
روانشناسی مولکولی علم مطالعه رفتار و سیستم‌های زمینه‌ای در مغز ب…
کتاب لاتین افکار نظریه تکامل در روانشناسی

کتاب لاتین افکار نظریه تکامل در روانشناسی (۲۰۰۴)

/
نظریه تکامل در سال 1859 توسط چارلز داروین و با انتشار کتاب درباره مبدا …
کتاب لاتین نقش فرزندان در خانواده درمانی

کتاب لاتین نقش فرزندان در خانواده درمانی (۲۰۰۶)

/
خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که وظیفه تکثیر نسل و فرزندپروری…
کتاب لاتین معنا در روانشناسی مثبت گرا و وجودی

کتاب لاتین معنا در روانشناسی مثبت گرا و وجودی (۲۰۱۴)

/
روانشناسی مثبت‌گرا را باید تا حدودی وام دار رویکردهای وجودی دانست.…
کتاب لاتین کنجکاوی؟ کشف عنصر گمشده زندگی کامل

کتاب لاتین کنجکاوی؟ کشف عنصر گمشده زندگی کامل (۲۰۱۰)

/
کنجکاوی در کنار متغیرهایی همچون خلاقیت و تفکر انتقادی از صفاتی هستند که…
کتاب لاتین هشیاری به عنوان یک مفهوم علمی

کتاب لاتین هشیاری به عنوان یک مفهوم علمی (۲۰۱۳)

/
در سال‌ها اخیر پژوهش‌های مرتبط با هشیاری به طرز فزاینده‌ای افزا…
کتاب لاتین اخلاق در روانپزشکی

کتاب لاتین اخلاق در روانپزشکی (۲۰۱۰)

/
جامعه روانپزشکی همواره از رشته‌های سردمدار در مباحث اخلاقی بوده ا…