کتاب لاتین کار با هیجان در درمان شناختی رفتاری (2015)

کتاب لاتین کار با هیجان در درمان شناختی رفتاری (۲۰۱۵)

/
کتاب لاتین کار با هیجان در درمان شناختی رفتاری به بحث و بررسی پیرامون د…
کتاب لاتین یکپارچه سازی هیجانات و شناخت در طول عمر (2015)

کتاب لاتین یکپارچه سازی هیجانات و شناخت در طول عمر (۲۰۱۵)

/
کتاب لاتین یکپارچه سازی هیجانات و شناخت در طول عمر آخرین یافت…
کتاب لاتین توجه و هیجان؛ یک دیدگاه بالینی (2015)

کتاب لاتین توجه و هیجان؛ یک دیدگاه بالینی (۲۰۱۵)

/
یکی از فرایندهای شناختی مهم توجه است که در آن ذهن بر محرک‌های خاصی…
کتاب شناخت و انگیزش

کتاب شناخت و انگیزش (۲۰۱۳)

/
شناخت و انگیزش از حوزه‌های مطالعاتی بسیار اساسی در روانشناسی است. …