کتاب لاتین امنیت غذایی، فقر و تحلیل سیاست تغذیه ای: روش های آماری و کاربرد ها (2009)

کتاب لاتین امنیت غذایی، فقر و تحلیل سیاست تغذیه ای: روش های آماری و کاربرد ها (۲۰۰۹)

/
امروزه در برخی کشورهای جهان مسئله امنیت غذایی از اهمیت بالایی…
کتاب لاتین راهنمای آمار کاربردی در فارماکولوژی (2013)

کتاب لاتین راهنمای آمار کاربردی در فارماکولوژی (۲۰۱۳)

/
آمار شاخه‌ای از ریاضی است که پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل دا…

کتاب راهنمای تحلیل های آماری با استفاده از SPSS یازده و بالاتر (۲۰۰۴)

/
نرم افزار SPSS را می‌توان پرکاربردترین برنامه آماری در تمامی علوم به…