کتاب لاتین اخلاق در روانپزشکی

کتاب لاتین اخلاق در روانپزشکی (۲۰۱۰)

/
جامعه روانپزشکی همواره از رشته‌های سردمدار در مباحث اخلاقی بوده ا…
کتاب راهنمای بالینی روانپزشکی اورژانس

کتاب راهنمای بالینی روانپزشکی اورژانس (۲۰۱۰)

/
یکی از چالش برانگیزترین محیط‌ها در روانپزشکی، بخش روانپزشکی اورژ…