کتاب لاتین ارایه و مدیریت اطلاعات روایتی؛ اصول تئوری و اجرا

کتاب لاتین ارایه و مدیریت اطلاعات روایتی؛ اصول تئوری و اجرا (۲۰۰۹)

/
کتاب لاتین ارایه و مدیریت اطلاعات روایتی؛ اصول تئوری و اجرا ب…
کتاب لاتین مدل های عملکردی و مدیریت خطر در سیستم های ارتباطی

کتاب لاتین مدل های عملکردی و مدیریت خطر در سیستم های ارتباطی (۲۰۱۱)

/
کتاب لاتین مدل های عملکردی و مدیریت خطر در سیستم های ارتباطی یکی…
کتاب لاتین مدیریت زنجیره تولید با SAP APO (برنامه بهینه‌سازی و برنامه‌ریزی پیشرفته)

کتاب لاتین مدیریت زنجیره تولید با SAP APO (برنامه بهینه‌سازی و برنامه‌ریزی پیشرفته) (۲۰۰۹)

/
هدف کتاب لاتین مدیریت زنجیره تولید با SAP APO (برنامه بهینه‌ساز…
کتاب لاتین کلاسی با دراکر؛ درس‌های فراموش شده بزرگ‌ترین معلم مدیریت جهان

کتاب لاتین کلاسی با دراکر؛ درس‌های فراموش شده بزرگ‌ترین معلم مدیریت جهان (۲۰۰۸)

/
آشنایی با بنیان‌گذاران و بزرگان هر علم، یکی از ضروریات فراگیری ع…
کتاب لاتین مدیریت اوراق بهادار با بهینه سازی کاوشی

کتاب لاتین مدیریت اوراق بهادار با بهینه سازی کاوشی (۲۰۰۵)

/
تاکنون کتاب‌های متعددی در زمینه اوراق بهادار نوشته شده است. یکی از این…
کتاب لاتین ساختار و روش‌های مدیریت انعطاف‌پذیر محتوا در سیستم‌های نظیر به نظیر

کتاب لاتین ساختار و روش‌های مدیریت انعطاف‌پذیر محتوا در سیستم‌های نظیر به نظیر (۲۰۱۰)

/
یکی از کتاب‌های جدید و مفید در زمینه سیستم‌های نظیر به نظیر، کتاب …
کتاب لاتین اینترانت‌ها (شبکه‌های داخلی)؛ رهنمودی بر طراحی، اجرا و مدیریت آن‌ها

کتاب لاتین اینترانت ها (شبکه های داخلی)؛ رهنمودی بر طراحی، اجرا و مدیریت آن ها (۲۰۰۵)

/
اینترانت به شبکه‌های داخلی اطلاق می‌شود که از پروتکل‌های مرتب…
کتاب لاتین ارزش‌گذاری افراد و تکنولوژی در محیط کار: چارچوب کار مزیت رقابتی

کتاب لاتین ارزش‌گذاری افراد و تکنولوژی در محیط کار: چارچوب کار مزیت رقابتی (۲۰۱۲)

/
تاکنون کتاب‌های بسیاری در زمینه مدیریت صنعتی و بازرگانی نوشته شده است. ی…

کتاب لاتین مدیریت رویداد شبکه عرضه عامل محور (۲۰۰۶)

/
مدیریت رویداد مجموعه‌ای است از فرآیندها در زمینه‌های گوناگون عملیاتی و تحق…
کتاب لاتین مدیریت سرمایه‌ کار

کتاب لاتین مدیریت سرمایه‌ کار (۲۰۱۰)

/
کتاب‌های زیادی در حوزه مدیریت کسب و کار و سرمایه در طول سال‌ها…