کتاب لاتین رفتار سازمانی؛ مدیریت افراد و سازمان ها (2014)

کتاب لاتین رفتار سازمانی؛ مدیریت افراد و سازمان ها (۲۰۱۴)

/
تغییرات همواره در زندگی و محیط کار وجود دارند. به همین دلیل، م…
کتاب لاتین رفتار سازمانی: یکپارچه سازی افراد، گروه ها و سازمان ها (2011)

کتاب لاتین رفتار سازمانی: یکپارچه سازی افراد، گروه ها و سازمان ها (۲۰۱۱)

/
کتاب لاتین رفتار سازمانی: یکپارچه سازی افراد، گروه ها و سازما…
کتاب لاتین رفتار سازمانی ششم (2011)

کتاب لاتین رفتار سازمانی ششم (۲۰۱۱)

/
کتاب لاتین رفتار سازمانی ششم به بررسی توسعه تئوری یکپارچه و نقش عدم …
کتاب لاتین کلاسی با دراکر؛ درس‌های فراموش شده بزرگ‌ترین معلم مدیریت جهان

کتاب لاتین کلاسی با دراکر؛ درس‌های فراموش شده بزرگ‌ترین معلم مدیریت جهان (۲۰۰۸)

/
آشنایی با بنیان‌گذاران و بزرگان هر علم، یکی از ضروریات فراگیری ع…
کتاب لاتین ساختار و روش‌های مدیریت انعطاف‌پذیر محتوا در سیستم‌های نظیر به نظیر

کتاب لاتین ساختار و روش‌های مدیریت انعطاف‌پذیر محتوا در سیستم‌های نظیر به نظیر (۲۰۱۰)

/
یکی از کتاب‌های جدید و مفید در زمینه سیستم‌های نظیر به نظیر، کتاب …
کتاب لاتین اینترانت‌ها (شبکه‌های داخلی)؛ رهنمودی بر طراحی، اجرا و مدیریت آن‌ها

کتاب لاتین اینترانت ها (شبکه های داخلی)؛ رهنمودی بر طراحی، اجرا و مدیریت آن ها (۲۰۰۵)

/
اینترانت به شبکه‌های داخلی اطلاق می‌شود که از پروتکل‌های مرتب…