کتاب لاتین سم شناسی و پاتوفیزیولوژی مقایسه ای سیکلواکسیژناز ها (2012)

کتاب لاتین سم شناسی و پاتوفیزیولوژی مقایسه ای سیکلواکسیژناز ها (۲۰۱۲)

/
آنزیم‌های سیکلواکسیژناز جزء عوامل موثر دخیل در تولید میانجی‌های …
کتاب لاتین تضمین کیفیت در آزمایشگاه آسیب شناسی: جنبه های قانونی، تکنیکی و اخلاقی (2011)

کتاب لاتین تضمین کیفیت در آزمایشگاه آسیب شناسی: جنبه های قانونی، تکنیکی و اخلاقی (۲۰۱۱)

/
آسیب شناسی یا پاتولوژی شاخه‌ای از علم پزشکی می‌باشد که به بررس…
کتاب لاتین ضروریات آسیب شناسی قانونی: مطالعات اصلی و تمرینات (2012)

کتاب لاتین ضروریات آسیب شناسی قانونی: مطالعات اصلی و تمرینات (۲۰۱۲)

/
پزشکی و آسیب شناسی قانونی شاخه‌ای از پزشکی است که بیشتر در موا…
کتاب لاتین آسیب شناسی و پزشکی دهان در یک نگاه (2010)

کتاب لاتین آسیب شناسی و پزشکی دهان در یک نگاه (۲۰۱۰)

/
آسیب شناسی دهان شاخه‌ای از علم دندانپزشکی است و به تشخیص و کنترل بیماری‌های د…
کتاب لاتین اپی ژنتیک و آسیب شناسی: کشف ارتباطات بین مکانیسم های ژنتیکی و بیان بیماری (2014)

کتاب لاتین اپی ژنتیک و آسیب شناسی: کشف ارتباطات بین مکانیسم های ژنتیکی و بیان بیماری (۲۰۱۴)

/
اپی ژنتیک شاخه‌ای از ژنتیک می‌باشد و به تغییرات ژنتیکی هنگام بیان…
کتاب لاتین راهنمای آکسفورد آسیب شناسی بالینی (2012)

کتاب لاتین راهنمای آکسفورد آسیب شناسی بالینی (۲۰۱۲)

/
پاتولوژی به معنای مطالعه آسیب‌ها می‌باشد که در واقع بین علوم …
کتاب لاتین پاتوفیزیولوژی سندرم متابولیک: نقش‌ اسید های چرب ضروری (2010)

کتاب لاتین پاتوفیزیولوژی سندرم متابولیک: نقش‌ اسید های چرب ضروری (۲۰۱۰)

/
سندرم متابولیک حالتی است که با مجموعه‌ای از علائم از قبیل فشارخون بالا، سطح…
کتاب لاتین نوروآناتومی و آسیب شناسی بیماری آلزایمر تک گیر (2015)

کتاب لاتین نوروآناتومی و آسیب شناسی بیماری آلزایمر ناشناخته (۲۰۱۵)

/
بیماری آلزایمر امروزه یکی بیماری‌های مهم در جوامع انسانی محسوب می‌شود…