کتاب لاتین مطالعات موردی در فیزیولوژی و تغذیه (2010)

کتاب لاتین مطالعات موردی در فیزیولوژی و تغذیه (۲۰۱۰)

/
تغذیه مناسب برای سلامت بدن و عملکرد مناسب سلول‌ها و سیستم‌های بد…
کتاب لاتین اصول فیزیولوژی برای متخصص بیهوشی (2008)

کتاب لاتین اصول فیزیولوژی برای متخصص بیهوشی (۲۰۰۸)

/
فیزیولوژی شاخه‌ای از علم زیست شناسی می‌باشد که به بررسی و مطالعه ع…
کتاب لاتین مقدمه ای بر آناتومی و فیزیولوژی کودکان (2008)

کتاب لاتین مقدمه ای بر آناتومی و فیزیولوژی کودکان (۲۰۰۸)

/
آناتومی و فیزیولوژی هر دو از شاخه‌های علم زیست شناسی می‌باشند که آنات…
کتاب لاتین مقدمه ‌ای بر مدل سازی در فیزیولوژی و پزشکی (2008)

کتاب لاتین مقدمه ‌ای بر مدل سازی در فیزیولوژی و پزشکی (۲۰۰۸)

/
فیزیولوژی یکی از شاخه‌های علم زیست شناسی می‌باشد که همچون بسیاری…
کتاب لاتین فیزیولوژی و فارماکولوژی بالینی: ضروریات (2008)

کتاب لاتین فیزیولوژی و فارماکولوژی بالینی: ضروریات (۲۰۰۸)

/
علم فیزیولوژی یکی از مهم‌ترین شاخه‌های زیست شناسی است که به مطالعه و بررس…
کتاب لاتین سم شناسی و پاتوفیزیولوژی مقایسه ای سیکلواکسیژناز ها (2012)

کتاب لاتین سم شناسی و پاتوفیزیولوژی مقایسه ای سیکلواکسیژناز ها (۲۰۱۲)

/
آنزیم‌های سیکلواکسیژناز جزء عوامل موثر دخیل در تولید میانجی‌های …
کتاب لاتین ضروریات فیزیولوژی انسان برای داروسازی (2011)

کتاب لاتین ضروریات فیزیولوژی انسان برای داروسازی (۲۰۱۱)

/
امروزه داروهای مختلفی برای درمان بیماری‌های مختلف وجود دارد …
کتاب لاتین راهنمای پایه آناتومی و فیزیولوژی برای متخصصان مراقبت دندان (2012)

کتاب لاتین راهنمای پایه آناتومی و فیزیولوژی برای متخصصان مراقبت دندان (۲۰۱۲)

/
دندان‌ها وظیفه تکه تکه کردن غذا و در واقع هضم فیزیکی غذا را ب…
کتاب لاتین طب سوزنی: مفاهیم و فیزیولوژی (2011)

کتاب لاتین طب سوزنی: مفاهیم و فیزیولوژی (۲۰۱۱)

/
مهم‌ترین شاخه طب سنتی چین طب سوزنی است که آن هم وارد کردن سوزن‌…
کتاب لاتین اصول فیزیولوژی کلیوی (2012)

کتاب لاتین اصول فیزیولوژی کلیوی (۲۰۱۲)

/
هر انسان سالمی دو کلیه دارد که به شکل لوبیا و تقریبا به اندازه مشت…