کتاب لاتین اصول فیزیولوژی برای متخصص بیهوشی (2008)

کتاب لاتین اصول فیزیولوژی برای متخصص بیهوشی (۲۰۰۸)

/
فیزیولوژی شاخه‌ای از علم زیست شناسی می‌باشد که به بررسی و مطالعه ع…
کتاب لاتین موضوعات اصلی در بیهوشی توراسیک (2009)

کتاب لاتین موضوعات اصلی در بیهوشی توراسیک (۲۰۰۹)

/
انواع مختلفی از بیهوشی وجود دارد که بسته به نوع جراحی و وضعیت بی…
کتاب لاتین مراقبت بیهوشی بعد جراحی بیمار چاق (2010)

کتاب لاتین مراقبت بیهوشی بعد جراحی بیمار چاق (۲۰۱۰)

/
بیهوشی سه نوع است که بسته به نوع جراحی و وضعیت بیمار در هر جراحی از …
کتاب لاتین بیهوشی سیار بالینی (2010)

کتاب لاتین بیهوشی سیار بالینی (۲۰۱۰)

/
عموما بیهوشی به سه نوع تقسیم می‌شود: بیهوشی عمومی، بیهوشی یا بی حس…
کتاب لاتین اورژانس های بیهوشی (2011)

کتاب لاتین اورژانس های بیهوشی (۲۰۱۱)

/
بیهوشی به معنای کاهش سطح هوشیاری بیمار می‌باشد. در سال‌های اخیر با پیش…
کتاب لاتین هشیاری، آگاهی و بیهوشی (2010)

کتاب لاتین هشیاری، آگاهی و بیهوشی (۲۰۱۰)

/
بیهوشی به فرآیند کاهش سطح هوشیاری بیمار گفته می‌شود که انواع …
کتاب لاتین راهنمای بیهوشی پیش از بیمارستان (2012)

کتاب لاتین راهنمای بیهوشی پیش از بیمارستان (۲۰۱۲)

/
به طور کلی بیهوشی به معنای کاهش سطح هوشیاری بیمار است که انواع …