کتاب لاتین راهنمای عملی ژنتیک سرطان انسان (2014)

کتاب لاتین راهنمای عملی ژنتیک سرطان انسان (۲۰۱۴)

/
امروزه ژنتیک سرطان یکی از شاخه‌های علمی است که با پیشرفت تکنولوژ…
کتاب لاتین تکنیک‌ ها در مهندسی ژنتیک (2015)

کتاب لاتین تکنیک‌ ها در مهندسی ژنتیک (۲۰۱۵)

/
مهندسی ژنتیک با بروز صفتی خاص در یک جاندار یا تولید محصولی به ش…