کتاب لاتین MRI قلب و عروق در عمل: روش فایل آموزشی (2008)

کتاب لاتین MRI قلب و عروق در عمل: روش فایل آموزشی (۲۰۰۸)

/
امروزه برای تشخیص بیماری‌های قلبی از روش‌های مختلفی استفاده می‌…
کتاب لاتین معاینه فیزیکی در پزشکی قلب و عروق چینی (2014)

کتاب لاتین معاینه فیزیکی در پزشکی قلب و عروق چینی (۲۰۱۴)

/
امروزه بیماری‌های قلبی به یکی از سه عامل اصلی مرگ و میر انسا…
کتاب لاتین تشخیص در پزشکی قلب و عروق چینی (2014)

کتاب لاتین تشخیص در پزشکی قلب و عروق چینی (۲۰۱۴)

/
به دلیل شیوع بالای بیماری‌های قلبی در دنیای اطراف ما در سال‌های …
کتاب لاتین درمان های بالینی پیشرفته در پزشکی قلب و عروق چینی (2014)

کتاب لاتین درمان های بالینی پیشرفته در پزشکی قلب و عروق چینی (۲۰۱۴)

/
امروزه بیماری‌های قلبی عروقی به یکی از نگرانی‌های افراد در سراسر ج…
کتاب لاتین ایسکمی و فقدان خودتنظیمی عروقی در بیماری های چشمی و مغزی: چشم انداز جدید (2009)

کتاب لاتین ایسکمی و فقدان خودتنظیمی عروقی در بیماری های چشمی و مغزی: چشم انداز جدید (۲۰۰۹)

/
چشم و مغز دارای توانایی خود تنظیمی برای تنظیم قطر عروق هستند ت…
کتاب لاتین مدیریت خطر قلبی عروقی (2008)

کتاب لاتین مدیریت خطر قلبی عروقی (۲۰۰۸)

/
امروزه بیماری‌های قلبی عروقی یکی از سه عامل اصلی مرگ و میر ان…
کتاب لاتین سیستم های هورمونی قلب و عروق (2008)

کتاب لاتین سیستم های هورمونی قلب و عروق (۲۰۰۸)

/
سیستم قلبی عروقی اکسیژن و مواد مغذی مورد نیاز سلول‌های بدن را تا…
کتاب لاتین پلاکت ها در بیماری قلب و عروق (2008)

کتاب لاتین پلاکت ها در بیماری قلب و عروق (۲۰۰۸)

/
پلاکت‌ها سلول‌های کوچکی در خون می‌باشند که یکی از اصلی‌ترین نقش‌های آن‌ها شر…
کتاب لاتین پزشکی قانونی قلب و عروق (2009)

کتاب لاتین پزشکی قانونی قلب و عروق (۲۰۰۹)

/
پزشکی قانونی استفاده از دانش پزشکی و دانش‌های مرتبط با آن در ام…
کتاب لاتین مدل های حیوانی در پژوهش قلب و عروق (2009)

کتاب لاتین مدل های حیوانی در پژوهش قلب و عروق (۲۰۰۹)

/
امروزه در مطالعات و پژوهش‌ها استفاده از مدل‌های حیوانی کاربرد گسترده…