کتاب لاتین بدن انسان چگونه کار می کند: گوارش و تغذیه (2009)

کتاب لاتین بدن انسان چگونه کار می کند: گوارش و تغذیه (۲۰۰۹)

/
سیستم گوارشی مسئولیت هضم، جذب و دفع مواد غذایی را بر عهده دارد ت…
کتاب لاتین گاستروانترولوژی و تغذیه: سوالات و بحث‌ های نوزادان (2012)

کتاب لاتین گاستروانترولوژی و تغذیه: سوالات و بحث‌ های نوزادان (۲۰۱۲)

/
در بحث نوزادان یکی از موارد بسیار مهم تغذیه و گوارش آن‌هاست …
کتاب لاتین مبنای علمی برای کاربست بالینی در گاستروانترولوژی و هپاتولوژی (2012)

کتاب لاتین مبنای علمی برای کاربست بالینی در گاستروانترولوژی و هپاتولوژی (۲۰۱۲)

/
امروزه مشکلات گوارشی زیادی در بخش‌های مختلف سیستم گوارشی انسان‌ها را د…
کتاب لاتین رویکرد مبتنی بر مشکل به گاستروانترولوژی و هپاتولوژی (2012)

کتاب لاتین رویکرد مبتنی بر مشکل به گاستروانترولوژی و هپاتولوژی (۲۰۱۲)

/
یکی از مشکلات شایع جوامع اختلالات گوارشی می‌باشد به همین دلیل…
کتاب لاتین گاستروانترولوژی و هپاتولوژی عملی: مری و معده (2010)

کتاب لاتین گاستروانترولوژی و هپاتولوژی عملی: مری و معده (۲۰۱۰)

/
در سال‌های اخیر کتاب‌های فراوانی در زمینه سیستم گوارشی نوشته م…
کتاب لاتین راهنمای آمریکایی آکسفورد گاستروانترولوژی و هپاتولوژی (2011)

کتاب لاتین راهنمای آمریکایی آکسفورد گاستروانترولوژی و هپاتولوژی (۲۰۱۱)

/
سیستم گوارشی و کبد همواره جزء بخش‌هایی از بدن هستند که پژوهش‌های فراوان…
کتاب لاتین هپاتولوژی و گاستروانترولوژی مبتنی بر شواهد (2010)

کتاب لاتین هپاتولوژی و گاستروانترولوژی مبتنی بر شواهد (۲۰۱۰)

/
کبد بزرگترین غده بدن است که در سمت راست بدن قرار دارد. بیماری…
کتاب لاتین راهنمای یامادا برای گاستروانترولوژی (2013)

کتاب لاتین راهنمای یامادا برای گاستروانترولوژی (۲۰۱۳)

/
سیستم گوارشی مواد مغذی و انرژی لازم برای سلول‌ها و انجام عملکرده…
کتاب لاتین گاستروانترولوژی یکپارچه (2011)

کتاب لاتین گاستروانترولوژی یکپارچه (۲۰۱۱)

/
سیستم گوارشی شامل دهان، حلق، مری، معده، روده و غدد ضمیمه است …
کتاب لاتین گاستروانترولوژی و هپاتولوژی: یادداشت های سخنرانی (2011)

کتاب لاتین گاستروانترولوژی و هپاتولوژی: یادداشت های سخنرانی (۲۰۱۱)

/
سیستم گوارش و کبد جز سیستم و بافت‌های حیاتی بدن از جهت تامین مواد غذ…