کتاب لاتین استراتژی های ردیابی و دسته بندی کردن برای اشریشیا کلی پاتوژنیک (2014)

کتاب لاتین استراتژی های ردیابی و دسته بندی کردن برای اشریشیا کلی پاتوژنیک (۲۰۱۴)

/
باکتری اشریشیا کلی باسیلی گرم منفی است که به طور طبیعی در روده …
کتاب لاتین ترکیبات فعال زیستی از اکسترموفیل ‌ها (2015)

کتاب لاتین ترکیبات فعال زیستی از اکسترموفیل ‌ها (۲۰۱۵)

/
باکتری‌ها میکروارگانیسم‌های مهم و با تنوع فراوانند که تعدادکمی…
کتاب لاتین بیماری های کشنده و اپیدمی ها: سیاه سرفه (2010)

کتاب لاتین بیماری های کشنده و اپیدمی ها: سیاه سرفه (۲۰۱۰)

/
سیاه سرفه یک بیماری تنفسی واگیردار است که به ویژه بچه‌ها را درگ…
کتاب لاتین راهنمای باکتری شناسی حیوانی آزمایشگاهی (2014)

کتاب لاتین راهنمای باکتری شناسی حیوانی آزمایشگاهی (۲۰۱۴)

/
حیوانات نیز در معرض باکتری‌ها و بیماری‌های آن‌ها قرار دارند که تشخیص این باکتری‌…
کتاب لاتین پیلی باکتریایی: ساختار، سنتز و نقش آن در بیماری (2014)

کتاب لاتین پیلی باکتریایی: ساختار، سنتز و نقش آن در بیماری (۲۰۱۴)

/
مشکل بزرگ و اصلی میکروب‌ها برای انسان توانایی کلونیزه شدن آن‌ها در با…