کتاب لاتین فیزیولوژی کلیوی واندر (2009)

کتاب لاتین فیزیولوژی کلیوی واندر (۲۰۰۹)

/
فیزیولوژی یکی از مهم‌ترین شاخه‌های علم زیست شناسی است که به بررسی …
کتاب لاتین نفرولوژی و مایعات/ فیزیولوژی الکترولیت: سوالات و بحث های نوزادان (2012)

کتاب لاتین نفرولوژی و مایعات/ فیزیولوژی الکترولیت: سوالات و بحث های نوزادان (۲۰۱۲)

/
کلیه نقش مهمی در تنظیم آب و الکترولیت‌های بدن بر عهده دارد. کتاب لاتین نفرول…
کتاب لاتین اصول فیزیولوژی کلیوی (2012)

کتاب لاتین اصول فیزیولوژی کلیوی (۲۰۱۲)

/
هر انسان سالمی دو کلیه دارد که به شکل لوبیا و تقریبا به اندازه مشت…
کتاب لاتین درمان دارویی کلیوی (2013)

کتاب لاتین درمان دارویی کلیوی (۲۰۱۳)

/
هر انسان سالمی دو کلیه دارد که وظیفه تصفیه خون و دفع مواد زاید و …
کتاب لاتین کلیه: ارزیابی وابسته به سم شناسی (2014)

کتاب لاتین کلیه: ارزیابی وابسته به سم شناسی (۲۰۱۴)

/
بدن چندین مکانیسم‌ برای دفع مواد زاید و سمی که وارد بدن شده‌…
کتاب لاتین مفاهیم رایج در پیوند کلیه (2012)

کتاب لاتین مفاهیم رایج در پیوند کلیه (۲۰۱۲)

/
امروزه از پیوند اعضا در درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده می‌شود ک…
کتاب لاتین بیومارکر های بیماری کلیه (2011)

کتاب لاتین بیومارکر های بیماری کلیه (۲۰۱۱)

/
بیومارکرها یا همان نشانگرهای زیستی، شاخصی برای سنجش برخی حالات یا …
کتاب لاتین ضروریات بیماری مزمن کلیوی و فشار خون بالا (2011)

کتاب لاتین ضروریات بیماری مزمن کلیوی و فشار خون بالا (۲۰۱۱)

/
کلیه یکی از مهم‌ترین اندام‌های بدن است که وظیفه دفع مواد زاید و ح…
کتاب لاتین بیماری های پارانشیم کلیه (2012)

کتاب لاتین بیماری های پارانشیم کلیه (۲۰۱۲)

/
کلیه هم همچون هر عضو دیگر بدن در معرض آسیب‌ها و خطرها و بیماری‌های…
کتاب لاتین دیابت و بیماری کلیه (2013)

کتاب لاتین دیابت و بیماری کلیه (۲۰۱۳)

/
کلیه یکی از اندام‌های بدن است که در طی بیماری دیابت ممکن است به …