بایگانی برچسب برای: پرسشنامه ولز

پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

/
اضطراب یک حالت هیجانی است که شامل احساس تنش، نگرانی و عصبی ب…