مطالب توسط hamida

طراحی کنترل کنندۀ STATCOM برای پایدارسازی سیستم قدرت با کمک کنترل زیربهینه و تخصیص قطب‌های نواری شکل

STATCOM controller design for power system stabilization with sub-optimal control and strip pole assignment تاریخ: ۲۰۰۲ پایگاه: الزویر لینک دانلود اصل مقاله

کنترل یک سیستم تبدیل انرژی بادی مجهز به یک DFIG به منظور تولید توان راکتیو و بهبود کیفیت توان

Control of a wind energy conversion system equipped by a DFIG for active power generation and power quality improvement تاریخ: ۲۰۱۳ پایگاه: الزویر لینک دانلود اصل مقاله

توزیع انرژی مبتنی بر کنترل‌کننده پیشگویانه یک سیستم توربین بادی/ فتوولتائیک/ هیدروژن/ هیبریدی باتری خارج از شبکه

Energy dispatching based on predictive controller of an off-grid wind turbine/photovoltaic/hydrogen/battery hybrid system تاریخ: ۲۰۱۵ پایگاه: الزویر لینک دانلود اصل مقاله

سیستم پیکربندی مجدد تحمل خطا برای کانورترهای چندسطحی نامتقارن با استفاده از کلیدهای دو سویه‌ی قدرت

Fault-tolerant reconfiguration system for asymmetric multilevel converters using bidirectional power switches تاریخ: ۲۰۰۹ پایگاه: IEEE Xplore لینک دانلود اصل مقاله