مطالب توسط hamida

ارزیابی مشخصۀ ولتاژ تخلیۀ مقره‌های با برف تجمع یافته برای خطوط انتقال هوایی، بخش۳ -تست ولتاژ تخلیۀ مقیاس کامل ۱۵۴ کیلوولتی مقره‌های همراه با برف تجمع یافته

Evaluation of flashover voltage property of snow accreted insulators for overhead transmission lines, part III-154 kv full-scale flashover voltage test of snow accreted insulators تاریخ: ۲۰۱۴ پایگاه: IEEE Xplore لینک دانلود اصل مقاله