سقوط در بازارهای مالی کارامد: نقش بنیادگرایان در ایجاد نوسانات

Financial crises in efficient markets: How fundamentalists fuel volatility

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …