کتاب لاتین خودمختاری انسان در بافت میان فرهنگی

کتاب لاتین خودمختاری انسان در بافت میان فرهنگی (۲۰۱۱)

/
طبق نظریه خودمختاری انسان‌ها با نیازهای روان شناختی ذاتی و بنیادن سه‌گانه‌…
کتاب لاتین مدل کوانتوم برای شناخت و تصمیم گیری

کتاب لاتین مدل کوانتوم برای شناخت و تصمیم گیری (۲۰۱۲)

/
نظریه کوانتوم که جزو دو نظریه بزرگ در حوزه فیزیک به شمار می‌رو…
کتاب روانشناسی خوردن

کتاب روانشناسی خوردن (۲۰۱۰)

/
پس از اینکه اختلالات خوردن در دهه‌های گذشته به عنوان نوعی بیماری روان…
کتاب روانشناسی فلسفی

کتاب آسیب شناسی روانی فلسفی (۲۰۱۳)

/
مرز بین روانشناسی و فلسفه هنوز هم برای بسیاری از افراد مشخص …
کتاب شناخت و انگیزش

کتاب شناخت و انگیزش (۲۰۱۳)

/
شناخت و انگیزش از حوزه‌های مطالعاتی بسیار اساسی در روانشناسی است. …
کتاب روانشناسی به عنوان یک علم اخلاقی

کتاب روانشناسی به عنوان یک علم اخلاقی (۲۰۱۱)

/
یکی از انتقاداتی که همواره به روانشناسان و شیوه کار آنان وارد بوده بی توجه…