کتاب لاتین 51 کار برای مدیریت مشارکتی

کتاب لاتین ۵۱ کار برای مدیریت مشارکتی (۲۰۰۶)

/
مطالعه و بررسی تاریخ حیات بشر نشان می‌دهد که هر کاری که با مشا…
کتاب لاتین تشخیص و تغییر فرهنگ سازمانی

کتاب لاتین تشخیص و تغییر فرهنگ سازمانی (۲۰۱۱)

/
چه شما یک مدیری باشید یا یک مشاور و یا حتی یک معلم، این کتاب ب…