معرفی ده مقاله پراستناد روانپزشکی از سال 2006 تاکنون

معرفی ده مقاله پراستناد روانپزشکی از سال ۲۰۰۶ تاکنون

مقاله پر استناد مقاله‌ای است که از سوی مقالات دیگر بارها مورد استفاده قرار گرفته است و از آن به عنوان رفرنس استفاده شده است. در این مطلب قصد داریم به معرفی ده مقاله پراستناد روانپزشکی از سال ۲۰۰۶ تاکنون بپردازیم. این رده‌بندی را پایگاه گوگل اسکولار بر اساس تعداد استنادهای صورت گرفته از مقالات ارایه داده است.

معرفی ده مقاله پراستناد روانپزشکی از سال ۲۰۰۶ تاکنون

۱- مقاله اسپیتزر و همکاران. این مقاله در حیطه ارزیابی اضطراب فراگیر با عنوان “A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7″ از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۳۶۱۹ بار از سوی مقالات دیگر مورد استناد قرار گرفته است.

Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of internal medicine, 166(10), 1092-1097

۲- مقاله کسلر، آدلر و بارکلی. این مقاله در حیطه بیش فعالی با عنوان “The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication” تاکنون ۲۹۰۹ بار از سوی مقالات دیگر مورد استناد قرار گرفته است.

Kessler, R. C., Adler, L., Barkley, R., Biederman, J., Conners, C. K., Demler, O., … & Spencer, T. (2006). The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication. American Journal of psychiatry, 163(4), 716-723
 
۳- مقاله تریویدی و همکاران. این مقاله در حیطه افسردگی با عنوان “Evaluation of outcomes with citalopram for depression using measurement-based care in STAR* D: implications for clinical practice” تاکنون ۲۴۱۸ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Trivedi, M. H., Rush, A. J., Wisniewski, S. R., Nierenberg, A. A., Warden, D., Ritz, L., … & Shores-Wilson, K. (2006). Evaluation of outcomes with citalopram for depression using measurement-based care in STAR* D: implications for clinical practice. American journal of Psychiatry, 163(1), 28-40
 
۴- مقاله راش و تریویدی و ویسینیویسکی. این مقاله در حیطه افسردگی با عنوان “Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several treatment steps: a STAR* D report” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۲۴۰۸ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Rush, A. J., Trivedi, M. H., Wisniewski, S. R., Nierenberg, A. A., Stewart, J. W., Warden, D., … & McGrath, P. J. (2006). Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several treatment steps: a STAR* D report. American Journal of Psychiatry, 163(11), 1905-1917
 
۵- مقاله آندا و فلیتی. این مقاله در حیطه تجارب سوء استفاده با عنوان “The enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood” از سال ۲۰۰ تاکنون ۲۰۵۷ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Anda, R. F., Felitti, V. J., Bremner, J. D., Walker, J. D., Whitfield, C. H., Perry, B. D., … & Giles, W. H. (2006). The enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood. European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 256(3), 174-186
 
۶- مقاله زارات، سینگ و کارلسون. این مقاله در حیطه درمان افسردگی با عنوان کامل “A randomized trial of an N-methyl-D-aspartate antagonist in treatment-resistant major depression” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۱۹۴۸ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Zarate, C. A., Singh, J. B., Carlson, P. J., Brutsche, N. E., Ameli, R., Luckenbaugh, D. A., … & Manji, H. K. (2006). A randomized trial of an N-methyl-D-aspartate antagonist in treatment-resistant major depression. Archives of general psychiatry, 63(8), 856-864
 
۷- مقاله هوگ، آچترلونه و میلیکن. این مقاله در حیطه خدمات سلامت روانی به سربازان یا عنوان کامل “Mental health problems, use of mental health services, and attrition from military service after returning from deployment to Iraq or Afghanistan” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۱۸۵۹ بار مورد استناد قرار گرفته است. از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۱۸۵۹ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Hoge, C. W., Auchterlonie, J. L., & Milliken, C. S. (2006). Mental health problems, use of mental health services, and attrition from military service after returning from deployment to Iraq or Afghanistan. Jama, 295(9), 1023-1032
 
۸- لینهان، کومتویس و مورای. این مقاله در زمینه رفتارهای خودکشی و شخصیت مرزی با عنوان کامل “Two-year randomized controlled trial and follow-up of dialectical behavior therapy vs therapy by experts for suicidal behaviors and borderline personality disorder” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۱۶۹۰ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Linehan, M. M., Comtois, K. A., Murray, A. M., Brown, M. Z., Gallop, R. J., Heard, H. L., … & Lindenboim, N. (2006). Two-year randomized controlled trial and follow-up of dialectical behavior therapy vs therapy by experts for suicidal behaviors and borderline personality disorder. Archives of general psychiatry, 63(7), 757-766
 
۹- مقاله فارانو، بیدرمان و میک. این مقاله با عنوان دقیق “The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow-up studies” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۱۴۴۸ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Faraone, S. V., Biederman, J., & Mick, E. (2006). The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow-up studies. Psychological medicine, 36(2), 159-165
 
۱۰- مقاله دیمیدجین، هولون و دابسن. این مقاله در حیطه درمان افسردگی اساسی با عنوان “Randomized trial of behavioral activation, cognitive therapy, and antidepressant medication in the acute treatment of adults with major depression.” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۱۳۸۳ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Dimidjian, S., Hollon, S. D., Dobson, K. S., Schmaling, K. B., Kohlenberg, R. J., Addis, M. E., … & Atkins, D. C. (2006). Randomized trial of behavioral activation, cognitive therapy, and antidepressant medication in the acute treatment of adults with major depression. Journal of consulting and clinical psychology, 74(4), 658.
جایگاه علمی ایران

اینفوگرافیک: آمار جایگاه علمی ایران در سطح ملی و بین المللی از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷

برای ارزیابی جایگاه علمی یک کشور ملاک‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال تعداد مقالات تولید شده توسط یک کشور در پایگاه ISI یا اسکوپوس یکی از این عوامل است. همچنین فاکتورهایی مانند میزان استنادات، سهم از کل تولیدات علمی دنیا، میزان رشد تولیدات علمی، مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها، مقالات یک درصد برتر دنیا، همکاری‌های بین‌المللی در انتشار مقالات و همچنین جایگاه دانشگاه‌های یک کشور در تعیین جایگاه علمی یک کشور نقش دارند. در این اینفوگرافیک به صورت ساده و جامع با جایگاه علمی ایران در سطح ملی و بین المللی آشنا خواهید شد. با ایران تحقیق همراه باشید.

اینفوگرافیک: آمار جایگاه علمی ایران در سطح ملی و بین المللی

جایگاه علمی ایران

سهم ایران از تولید علم برتر دنیا

افزایش قابل توجه سهم ایران از تولید علم برتر دنیا در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷

یکی از انتقاداتی که در حوزه تولید علم ایران در سال‌های اخیر مطرح بوده است توجه بیش از حد به کمیت در مقابل کیفیت می‌باشد. در سال‌های اخیر و به خصوص دهه گذشته، ایران با شتاب بسیار بالایی جایگاه علمی خود را در جهان بهبود بخشید. اما عمده مقالات و علم تولید شده در ایران کیفیت پایینی داشتند و تنها تعداد مقالات و اسناد علمی در حال افزایش بود. با این حال با برنامه‌ریزی‌های مناسب در طول سه الی چهار سال اخیر، سهم ایران از تولید علم برتر دنیا به سرعت افزایش یافته است به طوری که رشد کیفی تولید علم در ایران از رشد کمی پیشی گرفته است.

شاخص اصلی برای ارزیابی رشد کمی، تعداد مقالات و سندهای علمی تولید شده توسط یک کشور است. همچنین شاخص اصلی برای ارزیابی رشد کیفی، سهم هر کشور از تولید علم برتر دنیاست. منظور از تولید علم برتر مقالات یک درصد برتر دنیا است. این مقالات که در مجلات برجسته ISI به چاپ می‌‌رسند یک درصد از تولیدات علمی دنیا را تشکیل می‌دهند اما ۱۸ درصد از استنادات در دنیای علم به این مقالات اختصاص می‌یابد. مقالات یک درصد برتر هر دو ماه یکبار و براساس میزان استناداتی که دریافت می‌کنند منتشر می‌شوند. مرجع منتشر کننده این مقالات پایگاه شاخص‌های اساسی علم است که به اختصار ISI-ESI خوانده می‌شود.

ISI-ESI

براساس گزارش این پایگاه، ایران در سال ۲۰۰۷ تنها ۵۶ مقاله پراستناد در دنیا داشت که این تعداد در سال ۲۰۰۸ به ۴۵ مورد، در سال ۲۰۰۹ به ۴۸ مورد، در سال ۲۰۱۰ به ۸۱ مورد، در سال ۲۰۱۱ به ۸۰ مورد، در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۱ مورد، در سال ۲۰۱۳ به ۱۳۴ مورد، در سال ۲۰۱۴ به ۱۶۷ مورد، در سال ۲۰۱۵ به ۲۲۳ مورد، در سال ۲۰۱۶ به ۳۵۰ مورد و تا به اینجای سال ۲۰۱۷ به ۱۹۷ مورد رسیده است. براساس این آمار ایران از سال ۲۰۱۳ به بعد با جهشی اساسی در تولید مقالات با کیفیت بالا یا علم برتر دنیا روبرو شده است.

سهم ایران از تولید علم برتر دنیابرای مقایسه تعداد مقالات برتر ایران که در شکل بالا آمده است، می‌توانید آن را با تعداد مقالات برتر دنیا که در شکل زیر آمده است مقایسه نمایید.

سهم ایران از تولید علم برتر دنیا

براساس این آمارها سهم ایران از تولید علم برتر دنیا در سال ۲۰۱۶ به ۲٫۲ درصد و در سال ۲۰۱۷ به ۲٫۹ درصد رسیده است درحالی که در حوزه تولید کمی یا تعداد مقالات، سهم ایران در سال ۲۰۱۶ درحدود ۱٫۷ درصد و در سال ۲۰۱۷ درحدود ۱٫۹ درصد بوده است. همچنین براساس این آمارها، تا سال ۲۰۱۵ ایران در حوزه تولید کمی درصد بیشتری از سهم تولید علم در دنیا را در اختیار داشت اما از این سال به بعد میزان سهم ایران از تولیدات با کیفیت علمی نسبت به تولیدات کمی پیشی گرفته است که در شکل زیر قابل مشاهده است.

سهم ایران از تولید علم برتر دنیا

در کل می‌توان گفت که تولید علم در ایران از حالت کمی به تولیدات با کیفیت تغییر کرده است و اگر این روند در طول چند سال آینده نیز ادامه داشته باشد، می‌توان به بهبود جایگاه علمی ایران در جهان امید بیشتری داشت.

دانشگاه های برتر تایمز

حضور ۱۸ دانشگاه ایران در جمع دانشگاه های برتر تایمز در سال ۲۰۱۸

رتبه بندی دانشگاه های برتر تایمز در سال ۲۰۱۸ که از معتبرترین و برجسته‌ترین نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها به شمار می‌رود منتشر شد. این رتبه بندی نشان می‌دهد که ۱۸ دانشگاه ایرانی توانسته‌اند به رتبه بندی دانشگاه های برتر تایمز راه یابند که رقم بسیار بالایی به شمار می‌رود و باعث قرار گیری ایران در رتبه ۱۷ کشورهای جهان از نظر تعداد دانشگاه شده است. کشور ایران در رتبه بندی سال ۲۰۱۲ تایمز تنها دانشگاه صنعتی شریف را در بین برترین دانشگاه‌های جهان داشت و با افزایش سالانه تعداد دانشگاه‌ها، در سال ۲۰۱۸ تعداد دانشگاه‌های خود را به ۱۸ واحد رسانده است.

یکی از نکات عجیب فهرست جدید تایمز قرار گیری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رتبه ۳۰۱ تا ۳۵۰ این فهرست و بالاتر از تمام دانشگاه‌های دیگر ایران است. این دانشگاه به عنوان برترین دانشگاه ایران در این لیست معرفی شده است و از دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه صنعتی امیر کبیر و علم و صنعت نیز پیشی گرفته است. همچنین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رتبه دوم برترین دانشگاه‌های جهان اسلام قرار گرفته است. دلیل کسب این رتبه، عملکرد خوب این دانشگاه در شاخص استنادات است که مهم‌ترین معیار تایمز برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها است. این دانشگاه با کسب رتبه ۹۹٫۱ در شاخص استنادی، رتبه نخست را در این حوزه در آسیا کسب کرده است و به همراه دانشگاه آکسفورد در رتبه ۱۴ جهان قرار گرفته است. در ادامه لیست دانشگاه های برتر تایمز برای کشور ایران آمده است.

رتبه در ایران نام دانشگاه رتبه
۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳۰۱-۳۵۰
۲ دانشگاه صنعتی امیر کبیر  ۶۰۱-۸۰۰
۳ دانشگاه علم و صنعت   ۶۰۱-۸۰۰
۴ دانشگاه صنعتی اصفهان   ۶۰۱-۸۰۰
۵ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر   ۶۰۱-۸۰۰
۶ دانشگاه صنعتی شریف   ۶۰۱-۸۰۰
۷ دانشگاه تبریز    ۶۰۱-۸۰۰
۸ دانشگاه تهران    ۶۰۱-۸۰۰
۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران    ۶۰۱-۸۰۰
۱۰ دانشگاه مشهد  ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۱ دانشگاه گیلان   ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۲ دانشگاه اصفهان   ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۳ دانشگاه شهید بهشتی   ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۴ دانشگاه شیراز   ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۵ دانشگاه الزهرا   ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۶ دانشگاه بیرجند  ۱۰۰۱ و بالاتر
۱۷ دانشگاه یزد   ۱۰۰۱ و بالاتر
۱۸ دانشگاه زنجان   ۱۰۰۱ و بالاتر

ایران در سال ۲۰۱۸ موفق شده است پس از کشور ترکیه با ۲۲ دانشگاه، در رتبه دوم منطقه از نظر تعداد دانشگاه قرار گیرد. همچنین قابل ذکر است که از کشور عربستان ۵ دانشگاه، از کشور پاکستان ۱۰ دانشگاه و از کشورهای مصر و مالزی نیز ۹ دانشگاه در بین دانشگاه‌های برتر جهان حضور دارند.

در بین سه دانشگاه برتر جهان نیز امسال برای اولین بار دو دانشگاه آکسفورد و کمبریج توانسته‌اند رتبه‌های اول و دوم را کسب کنند. موسسه فناوری ماساچوست که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ در رتبه نخست جهان قرار داشت امسال به رتبه سوم سقوط کرده است. آمریکا با داشتن ۱۵۷ دانشگاه، انگلستان با ۹۳ دانشگاه و ژاپن با ۸۹ دانشگاه رتبه‌های اول تا سوم جهان را از نظر تعداد دانشگاه‌ها در اختیار دارند.

پرتولیدترین محققان علوم‌ انسانی در کشور

پرتولیدترین محققان علوم‌ انسانی در کشور

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC طی گزارشی پرتولیدترین محققان کشور در حوزه علوم‌ انسانی را معرفی کرد. بر اساس این گزارش ۷ استاد از ۳۰ استاد برتر پرتولیدترین محققان علوم‌ انسانی در کشور از دانشگاه تهران می باشند. دانشگاه اصفهان با شش استاد، دانشگاه تربیت مدرس با پنج استاد و علامه طباطبایی با ۳ استاد، در میان ۳۰ رتبه برتر پرتولیدترین محققان علوم‌ انسانی پس از دانشگاه تهران قرار گرفته‌اند.

بر اساس نتایج پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، سهم اساتید دانشگاه پیام نور و دانشگاه محقق اردبیلی در لیست ۳۰ نفره نخست پرتولیدترین محققان، دو استاد و سهم دانشگاه‌های شهید چمران اهواز، مازندران، علوم پزشکی بقیه الله، الزهرا، واحد علوم تحقیقات وابسته به دانشگاه آزاد یک استاد بوده‌است.

فهرست پرتولیدترین محققان علوم‌ انسانی کشور

۱-عادل آذر از دانشگاه تربیت مدرس با سهم ۰٫۱۷ درصد از کل تولیدات علوم انسانی

۲- محمدعلی بشارت از دانشگاه تهران با سهم ۰٫۱۷ درصد از کل تولیدات علوم انسانی

۳- علی دلاور از دانشگاه علامه طباطبایی با سهم ۰٫۱۳ درصد از کل تولیدات علوم انسانی

۴-حمیدرضا عریضی از دانشگاه اصفهان با سهم ۰٫۱۳ درصد از کل تولیدات علوم انسانی

۵-احمد عابدی از دانشگاه اصفهان با سهم ۰٫۱۱ درصد از کل تولیدات علوم انسانی

۶-محمد نریمانی از دانشگاه محقق اردبیلی با سهم ۰٫۱۱ درصدد از کل تولیدات علوم انسانی

۷- حسن دانایی فرد از دانشگاه تربیت مدرس با سهم ۰٫۱۰ درصد از کل تولیدات علوم انسانی

۸- حسین مولوی از دانشگاه اصفهان با سهم ۰٫۱۰ درصد از کل تولیدات علوم انسانی

۹- مجتبی بمانی از دانشگاه تهران با سهم ۰٫۱۰ درصد از کل تولیدات علوم انسانی

۱۰- حسین زارع از دانشگاه پیام نور با سهم ۰٫۰۹ درصد از کل تولیدات علوم انسانی

۱۱- احمد علی پور از دانشگاه پیام نور با سهم ۰٫۰۹ درصد از کل تولیدات علوم انسانی

۱۲- مسعود تقوایی از دانشگاه اصفهان با سهم ۰٫۰۹ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۱۳- عباس ابوالقاسمی از دانشگاه محقق اردبیلی با سهم ۰٫۰۹ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۱۴- عبدالرضا رکن الدین افتخاری از دانشگاه تربیت مدرس با سهم ۰٫۰۹ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۱۵- مهناز مهرابی زاده هنرمند از دانشگاه شهید چمران اهواز با سهم ۰٫۰۹ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۱۶- علی اصغر پورعزت از دانشگاه تهران با سهم ۰٫۰۸ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۱۷- احمد جعفری صمیمی از دانشگاه مازندران با سهم ۰٫۰۸ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۱۸- اکبر کمیجانی از دانشگاه تهران با سهم ۰٫۰۸ از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۱۹- مریم فاتحی زاده از دانشگاه اصفهان با سهم ۰٫۰۸ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۲۰- محمدرضا عابدی از دانشگاه اصفهان با سهم ۰٫۰۸ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۲۱- رضا اکبریان از دانشگاه تربیت مدرس با سهم ۰٫۰۸ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۲۲- عبدلله شفیع آبادی از دانشگاه علامه طباطبائی با سهم ۰٫۰۸ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۲۳- فریدون رهنمای رودپشتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با سهم ۰٫۰۸ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۲۴- باقر غباری بناب از دانشگاه تهران با سهم ۰٫۰۸ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۲۵- محمود گودرزی از دانشگاه تهران با سهم ۰٫۰۸ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۲۶- غلامعلی افروز از دانشگاه تهران با سهم ۰٫۰۸ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۲۷- کاظم رسول زاده طباطبایی از دانشگاه تربیت مدرس با سهم ۰٫۰۸ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۲۸- مهدی الوانی از دانشگاه علامه طباطبایی با سهم ۰٫۰۸ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۲۹- سیمین حسینیان از دانشگاه الزهرا با سهم ۰٫۰۸ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۳۰- علی فتحی آشتیانی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) با سهم ۰٫۰۸ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور

ایران با ۱۹ درصد رشد تولیدات علمی رتبه نخست جهان

ایران با ۱۹ درصد رشد تولیدات علمی رتبه نخست جهان را کسب کرد

وب آف ساینس (WoS) از زیرمجموعه‌های شرکت تامسون رویترز به تازگی آمار مربوط به تولیدات علمی کشورهای مختلف دنیا را منتشر کرده است. این آمارها متعلق به تولیدات علمی سال ۲۰۱۶ است. قابل ذکر است که آمارهای مربوط به تولیدات علمی با یک سال تاخیر منتشر می‌شوند و بنابراین آمارهایی که به تازگی توسط وب آف ساینس منتشر شده‌اند آخرین آمارهای مربوط به تولید علم در دنیا است.

براساس گزارش وب آب ساینس، در بخش کمیت و تعداد مدارک علمی منتشر شده، ایران با ۱۹ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۵ رتبه نخست را به دست آورده است. ایران در سال ۲۰۱۵ تعداد ۳۸۳۳۲ سند علمی تولید کرده بود که این میزان در سال ۲۰۱۶ به ۴۵۵۶۰ سند رسیده است. روسیه نیز با ۱۶ درصد و لهستان با ۸ درصد رتبه‌های دوم و سوم را در زمینه رشد تولیدات علمی دارند.

ایران با ۱۹ درصد رشد تولیدات علمی رتبه نخست جهان

اما آمارهای مربوط به تعداد مدارک علمی تولید شده نیز نشان می‌دهد که ایران در جایگاه هفدهم دنیا قرار دارد. براساس این آمار، کشور آمریکا با تولید ۶۶۰۹۶۳ مدرک علمی رتبه نخست را در اختیار دارد. کشورهای چین، انگلستان، آلمان، ژاپن، هند، فرانسه، ایتالیا، کانادا و استرالیا نیز به ترتیب در جایگاه‌های سوم تا دهم قرار دارند.

ایران با ۱۹ درصد رشد تولیدات علمی رتبه نخست جهان

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که تولیدات علمی ایران همچنان با رشد قابل قبولی مواجه است و به نظر می‌رسد که با گسترش زمینه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، این رشد همچنان ادامه خواهد یافت.

لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم

مجلات بلک لیست مهرماه اعلام شد

مجلات بلک لیست مهرماه اعلام شد

مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جدیدترین لیست مجلات نامعتبر خارجی را منتشر کرد. این مرکز معمولاً هر دو ماه یکبار این فهرست را به روز می‌کند و در صورت لزوم مجلات جدیدی را به این لیست اضافه می‌کند یا از این لیست حذف می‌نماید. در رابطه با این لیست باید به چند نکته توجه شود. اول اینکه از تاریخ ورود هر مجله به این لیست، نشریه مذکور به عنوان یک مجله نامعتبر تلقی می‌شود و مقالاتی که قبل از این تاریخ منتشر می‌شوند معتبر خواهند بود. همچنین این امکان وجود دارد که مجلاتی که در این لیست قرار دارند، در صورتی که از عملکرد قابل قبولی برخوردار شوند از لیست مجلات نامعتبر خارج شوند اما در این صورت نیز مقالاتی که قبل از این تاریخ در این مجله منتشر شده‌اند نامعتبر تلقی خواهند شد.

لیست مجلات جعلی

از نکات جالبی که در لیست جدید نشریات نامعتبر وزارت علوم ذکر شده است توجه به نشریات جعلی است. نشریات جعلی مجلاتی هستند که یک سایت جعلی بدون اطلاع هیئت تحریریه مجله واقعی برای آن ساخته می‌شود و به صورت غیرقانونی مقالاتی را با هزینه بالا چاپ می‌کنند. معمولاً تشخیص واقعی یا جعلی بودن سایت یک مجله بسیار دشوار است و به همین دلیل تعداد زیادی از پژوهشگران فریب این مجلات را می‌خورند. اقدام وزارت علوم در راستای معرفی مجلات جعلی اقدامی ارزشمند محسوب می‌شود. اگرچه در لیست جدید وزارت علوم ۸ مجله جعلی و سایت‌های واقعی آن‌ها نیز ذکر شده است اما با توجه به اینکه تعداد اینگونه مجلات بسیار زیاد است، امید است که در مصوبات بعدی این مرکز این مجلات نیز لحاظ شوند.

دانلود لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم

برای مشاهده لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم و همچنین مجلات جعلی به لینک زیر مراجعه نمایید. قابل ذکر است که در جلسه اخیر مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم تنها یک مجله به لیست مجلات نامعتبر اضافه شده است که مجله Interciencia است. سایت این مجله نیز جعلی بوده و این مجله در لیست مجلات جعلی نیز قرار دارد.

لینک دانلود مجلات نامعتبر وزارت علوم (مهر)

رشد تولید علمی

ایران در رتبه سوم بیشترین رشد علمی

ایران در رتبه سوم بیشترین رشد علمی

مجله نیچر در گزارشی به بررسی رشد علمی کشورهای مختلف دنیا پرداخته است. برای محاسبه تولید علمی کشورهای مختلف از فاکتورهای مختلف استفاده می‌شود. برای مثال تعداد مقالات چاپ شده در مجلات ISI و همچنین مقالات چاپ شده در اسکوپوس از جمله این فاکتورها است. اما در کنار تعداد مقالات، کیفیت مقالات چاپ شده، مجلاتی که این مقالات را چاپ کرده‌اند، میزان استناد به این مقالات و برخی شاخص‌های دیگر نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرد تا کیفیت و کمیت با یکدیگر ادغام شود.

با توجه به گزارش مجله نیچر، در حدفاصل سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ کشور چین با ۵٫۱ (پنج و یک دهم) رشد در تعداد مقالات ارسالی به مجلات ISI در رتبه اول بیشترین رشد قرار دارد. همچنین کشور هند با ۲ درصد رشد در تعداد مقالات ارسالی در رتبه دوم قرار دارد. اما در این گزارش ایران با ۱٫۴ (یک و چهار دهم) درصد رشد در رتبه سوم قرار دارد. بنابراین مشاهده می‌گردد که تعداد مقالات ارسالی ایران رشد ممتازی را در بین کشورهای جهان داشته است.

increase

اما در این میان کشور آمریکا بیشترین میزان کاهش در تعداد مقالات ISI را دارد. تعداد مقالات ISI کشور آمریکا در بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ بیش از ۳ درصد کاهش داشته است. کشورهای ژاپن و آلمان نیز در رتبه‌های دوم و سوم بیشترین کاهش قرار داشتند.

کاهش تولید علمی

ایران در رتبه ۳۶ از نظر کیفیت

یکی از نکات جالب گزارش چاپ شده توسط مجله نیجر به موضوع کیفیت تولیدات علمی کشورها اختصاص دارد. بر طبق این گزارش کشور ایران از نظر کیفیت تولیدات علمی در رتبه ۳۶ جهان قرار دارد و در این زمینه از کشورهای ترکیه، مصر، عربستان و حتی سنگاپور نیز رتبه پایین‌تری دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که باید با حفظ سرعت رشد تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی، با سازماندهی و جهت‌دهی به پژوهش‌های در دست انجام، از نظر کیفی نیز اقداماتی انجام گیرد.

برای مثال از بین بیش از ۱۸ هزار مجله ISI حدود ۳۰۰ مجله با نام مجلات با کیفیت بالا شناخته می‌شوند. سهم بیشتر دانشگاه‌های ایران در تولید مقالات با کیفیت بالا، به زیر ۱ درصد می‌رسد و این شاخص نشان دهنده توجه بیش از حد به کمیت تولیدات علمی است.

رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال 2014

رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۴

انتشار رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۴

رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۴ منتشر شد. این رتبه بندی توسط موسسه Quacquarelli Symonds واقع در بریتانیا انجام می‌گیرد و به رتبه بندی دانشگاه‌های QS معروف است. این رتبه بندی در برگیردنده ۸۰۰ دانشگاه از سرتاسر جهان است. موسسه QS از شش فاکتور برای بررسی و رتبه بندی دانشگاه‌ها استفاده می‌کند که عبارتند از:

دانشجویان بین المللی: ۵ درصد تاثیر

هیئت علمی بین المللی: ۵ درصد تاثیر

نسبت اعضای هیئت علمی به تعداد دانشجو: ۲۰ درصد تاثیر

استنادها به ازای هر عضو هیئت علمی: ۲۰ درصد تاثیر

ارزیابی کارفرمایان: ۱۰ درصد تاثیر

شهرت دانشگاه: ۴۰ درصد تاثیر

نتایج رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۴

در جدول زیر نتایج رتبه‌بندی ۲۰ دانشگاه برتر جهان آمده است و همانگونه که مشاهده می‌شود در این لیست دانشگاه‌های آمریکا و انگلستان بیشترین حضور را دارند. اما یکی از نکات جالب این فهرست این است که سه دانشگاه انگلستان یعنی دانشگاه کمبریج، دانشکده امریال لندن و  دانشگاه آکسفورد با رشد رتبه نسبت به سال قبل جای دانشگاه‌های امریکایی همانند هاروارد و استنفورد را گرفته‌اند.

همچنین دو دانشگاه از سوئیس در رتبه‌های ۱۲ و ۱۷ قرار دارند و در کنار کشور کانادا که یک دانشگاه در بین ۲۰ دانشگاه برتر را دارند، توانسته‌اند بین سایر کشورها قدرت علمی خود را نشان دهند. در بین کشورهای اروپایی نیز فرانسه با ۴۶ دانشگاه، دانمارک با ۴۵ دانشگاه و آلمان با ۴۴ دانشگاه در بین ۸۰۰ دانشگاه برتر جهان، برترین‌های قاره سبز هستند.

کشورهای آسیایی در رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۴

قابل ذکر است که در بین کشورهای آسیایی نیز ۲۲۴ دانشگاه در این فهرست قرار دارند که دانشگاه ملی سنگاپور رتبه اول آسیا و رتبه ۲۲ جهان را در اختیار دارد. از چین ۲۶ دانشگاه، از کره جنوبی ۲۵ دانشگاه، از ژاپن ۳۹ دانشگاه و از هنگ کنگ و مالزی نیز ۷ دانشگاه در این لیست قرار دارند.

اما در خاورمیانه ترکیه با ۱۰ دانشگاه که رتبه بهترین دانشگاه‌اش ۳۳۹ است، و عربستان با ۸ دانشگاه که رتبه بهترین دانشگاه‌اش ۲۵۵ است در صدر قرار دارند.

از ایران نیز دو دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران در این لیست قرار دارند. دانشگاه صنعتی شریف در رتبه بین ۶۰۱ تا ۶۵۰ و دانشگاه تهران در رتبه بین ۶۵۱ تا ۷۰۰ قرار دارد. به خاطر نزدیکی امتیازات دانشگاه‌های انتهایی لیست آن‌ها را به صورت دامنه‌ای مثلا بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ رتبه بندی می‌کنند. در ادامه رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۴ را مشاهده می‌کنید.

رتبه

نام دانشگاه

کشور

امتیاز

۱

دانشگاه MIT

آمریکا

۱۰۰

۲

دانشگاه کمبریج

انگلستان

۹۹,۴

۲

دانشکده امپریال لندن

انگلستان

۹۹,۴

۴

دانشگاه هاروارد

آمریکا

۹۹,۳

۵

دانشگاه آکسفورد

انگلستان

۹۹,۲

۵

دانشگاه UCL

انگلستان

۹۹,۲

۷

دانشگاه استنفورد

آمریکا

۹۸,۳

۸

موسسه تکنولوژی کالیفرنیا

آمریکا

۹۷,۱

۹

دانشگاه پرینستون

آمریکا

۹۶,۶

۱۰

دانشگاه ییل

آمریکا

۹۵,۵

۱۱

دانشگاه شیکاگو

آمریکا

۹۵,۵

۱۲

دانشگاه ETH زوریخ

سوئیس

۹۵,۳

۱۳

دانشگاه پنسیلوانیا

آمریکا

۹۴,۵

۱۴

دانشگاه کلمبیا

آمریکا

۹۴,۱

۱۴

دانشگاه جان هاپکینز

آمریکا

۹۴,۱

۱۶

کالج پادشاهی لندن

انگلستان

۹۲,۹

۱۷

دانشگاه ادینبورگ

انگلستان

۹۲,۸

۱۷

دانشگاه لوزان

سوئیس

۹۲,۸

۱۹

دانشگاه کرنل

آمریکا

۹۲,۶

۲۰

دانشگاه تورنتو

کانادا

۹۲,۴

 

مشاهده لیست کامل دانشگاه‌ها در سایت رسمی موسسه QS (اینجا کلیک کنید)

پژوهش

تولیدات علمی کشورها در حوزه علوم پزشکی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱

انتشار گزارش تولیدات علمی کشورها در حوزه علوم پزشکی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱

واحدعلم سنجی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گزارش تولیدات علمی ۱۰۷ کشور جهان در حدفاصل سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ در حوزه علوم پزشکی را منتشر کرد. با توجه به این گزارش کشور آمریکا با تولیدبیش از ۷۵۰ هزار مقاله و میانگین حدود ۱۸ استناد به ازای هر مقاله در رتبه نخست قرار دارد. کشورهای انگلیس، آلمان، ژاپن، کانادا و ایتالیا نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اما یکی از نکات جالب این گزارش این است که کشور ایران در رتبه ۴۳ این فهرست قرار دارد در حالی که رقبای منطقه‌ای ایران همچون ترکیه در رده ۲۴ و مصر در رده ۴۲ قرار دارد. همچنین ایران در تعداد استناد به هر مقاله که به نوعی نشان دهنده کیفیت مقالات چاپ شده است با ۳٫۵۴ استناد به ازای هر مقاله، بعد از کشورهای صربستان با ۲٫۵۶ استناد به ازای هر مقاله و کشور مراکش با ۳٫۱۱ استناد به ازای هر مقاله یکی از بدترین عملکردها را دارد.

همچنین کشورهای کاستاریکا با بیش از ۲۵ استناد به ازای هر مقاله، ایسلند با بیش از ۲۰ استناد به ازای هر مقاله و فنلاند با بیش از ۱۹ استناد به ازای هر مقاله از این لحاظ در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. در نهایت باید اشاره شود که یکی از نکات عجیب فهرست منتشر شده از سوی واحد علم سنجی وزارت بهداشت حذف نام چین از این لیست است.
 

ردیف
نام کشور
تعداد مقالات
تعداد ارجاعات
تعداد ارجاع به ازای هر مقاله
۱
USA
۷۵۰,۳۸۵
۱۳,۶۱۷,۲۶۱
۱۸٫۱۵
۲
ENGLAND
۱۷۶,۵۴۴
۲,۹۴۸,۳۱۴
۱۶٫۷۰
۳
GERMANY
۱۸۱,۷۸۰
۲,۵۰۸,۵۳۹
۱۳٫۸۰
۴
JAPAN
۱۶۷,۲۷۵
۱,۸۴۹,۸۶۸
۱۱٫۰۶
۵
CANADA
۹۶,۴۹۴
۱,۷۲۸,۴۸۲
۱۷٫۹۱
۶
ITALY
۱۰۸,۶۵۳
۱,۶۴۵,۱۰۹
۱۵٫۱۴
۷
FRANCE
۱۱۵,۵۸۴
۱,۶۱۹,۷۹۶
۱۴٫۰۱
۸
NETHERLANDS
۷۲,۹۳۵
۱,۳۷۱,۶۸۱
۱۸٫۸۱
۹
AUSTRALIA
۶۸,۴۳۷
۱,۰۳۳,۴۲۹
۱۵٫۱۰
۱۰
SWEDEN
۴۸,۳۸۶
۸۶۹,۱۲۸
۱۷٫۹۶
۱۱
SWITZERLAND
۴۴,۲۵۶
۸۱۴,۵۴۶
۱۸٫۴۱
۱۲
SPAIN
۵۸,۹۷۴
۷۶۰,۸۰۱
۱۲٫۹۰
۱۳
BELGIUM
۳۴,۱۹۰
۶۴۴,۶۳۴
۱۸٫۸۵
۱۴
PEOPLES R CHINA
۶۲,۰۲۵
۵۰۵,۳۳۲
۸٫۱۵
۱۵
DENMARK
۲۵,۸۲۷
۴۹۵,۴۹۱
۱۹٫۱۹
۱۶
SCOTLAND
۲۴,۳۱۳
۴۵۴,۵۶۵
۱۸٫۷۰
۱۷
FINLAND
۲۲,۵۲۵
۴۳۶,۶۸۳
۱۹٫۳۹
۱۸
AUSTRIA
۲۷,۰۴۱
۴۰۶,۶۷۵
۱۵٫۰۴
۱۹
ISRAEL
۲۷,۳۶۲
۳۵۲,۲۸۵
۱۲٫۸۷
۲۰
SOUTH KOREA
۴۰,۲۴۷
۳۱۳,۹۲۳
۷٫۸۰
۲۱
NORWAY
۱۷,۳۹۳
۳۰۹,۷۴۸
۱۷٫۸۱
۲۲
BRAZIL
۳۷,۳۸۵
۲۹۳,۶۰۹
۷٫۸۵
۲۳
TAIWAN
۳۰,۹۱۰
۲۶۵,۴۷۰
۸٫۵۹
۲۴
TURKEY
۵۰,۸۱۹
۲۵۰,۸۵۲
۴٫۹۴
۲۵
GREECE
۲۳,۱۱۵
۲۳۱,۷۱۵
۱۰٫۰۲
۲۶
POLAND
۱۶,۵۱۰
۱۷۶,۴۱۸
۱۰٫۶۹
۲۷
INDIA
۲۸,۲۲۰
۱۶۴,۹۰۲
۵٫۸۴
۲۸
NEW ZEALAND
۱۰,۶۳۵
۱۵۴,۰۹۳
۱۴٫۴۹
۲۹
IRELAND
۱۰,۰۰۶
۱۳۵,۹۴۸
۱۳٫۵۹
۳۰
WALES
۸,۵۳۰
۱۱۶,۸۰۷
۱۳٫۶۹
۳۱
SOUTH AFRICA
۸,۷۹۷
۱۰۹,۸۷۳
۱۲٫۴۹
۳۲
SINGAPORE
۹,۵۰۹
۱۰۶,۵۹۲
۱۱٫۲۱
۳۳
HUNGARY
۷,۰۶۰
۹۷,۴۳۲
۱۳٫۸۰
۳۴
ARGENTINA
۷,۷۰۳
۹۰,۲۴۲
۱۱٫۷۲
۳۵
CZECH REPUBLIC
۷,۵۶۰
۸۹,۵۱۲
۱۱٫۸۴
۳۶
MEXICO
۸,۵۹۶
۸۸,۳۰۳
۱۰٫۲۷
۳۷
PORTUGAL
۶,۵۰۷
۸۱,۷۴۶
۱۲٫۵۶
۳۸
THAILAND
۶,۶۵۴
۷۳,۳۳۶
۱۱٫۰۲
۳۹
NORTH IRELAND
۴,۶۳۷
۶۳,۶۳۳
۱۳٫۷۲
۴۰
RUSSIA
۱۳,۳۶۷
۶۲,۸۹۳
۴٫۷۱
۴۱
CHILE
۵,۲۷۸
۴۸,۲۹۱
۹٫۱۵
۴۲
EGYPT
۵,۳۱۳
۳۵,۲۰۱
۶٫۶۳
۴۳
IRAN
۹,۰۱۹
۳۱,۹۶۳
۳٫۵۴
۴۴
SAUDI ARABIA
۵,۹۳۲
۲۹,۳۸۷
۴٫۹۵
۴۵
SLOVENIA
۳,۲۶۲
۲۷,۱۳۲
۸٫۳۲
۴۶
KENYA
۱,۷۳۳
۲۶,۲۷۶
۱۵٫۱۶
۴۷
ICELAND
۱,۲۹۷
۲۶,۲۰۲
۲۰٫۲۰
۴۸
COLOMBIA
۲,۳۷۰
۲۳,۷۰۵
۱۰٫۰۰
۴۹
CROATIA
۳,۸۸۴
۲۳,۰۳۷
۵٫۹۳
۵۰
SLOVAKIA
۲,۰۲۴
۲۲,۷۹۹
۱۱٫۲۶
۵۱
ROMANIA
۱,۸۷۱
۱۷,۸۸۵
۹٫۵۶
۵۲
PERU
۱,۲۳۱
۱۷,۱۴۲
۱۳٫۹۳
۵۳
VENEZUELA
۱,۷۱۹
۱۶,۳۳۰
۹٫۵۰
۵۴
TANZANIA
۱,۳۱۲
۱۶,۰۷۵
۱۲٫۲۵
۵۵
MALAYSIA
۲,۸۵۷
۱۵,۹۵۶
۵٫۵۸
۵۶
PAKISTAN
۲,۵۴۶
۱۵,۴۸۱
۶٫۰۸
۵۷
VIETNAM
۱,۰۶۲
۱۵,۱۳۳
۱۴٫۲۵
۵۸
UGANDA
۱,۱۵۶
۱۳,۸۵۹
۱۱٫۹۹
۵۹
ESTONIA
۱,۰۵۹
۱۳,۲۱۸
۱۲٫۴۸
۶۰
LEBANON
۱,۸۸۷
۱۲,۵۹۱
۶٫۶۷
۶۱
BANGLADESH
۱,۰۰۵
۱۲,۳۱۵
۱۲٫۲۵
۶۲
BULGARIA
۱,۳۸۱
۱۲,۲۹۹
۸٫۹۱
۶۳
TUNISIA
۲,۸۵۰
۱۲,۲۲۲
۴٫۲۹
۶۴
COSTA RICA
۴۶۵
۱۱,۷۸۶
۲۵٫۳۵
۶۵
PHILIPPINES
۸۹۵
۱۱,۶۳۴
۱۳٫۰۰
۶۶
INDONESIA
۱,۰۱۵
۱۱,۵۵۳
۱۱٫۳۸
۶۷
KUWAIT
۱,۸۸۳
۱۱,۵۴۸
۶٫۱۳
۶۸
NIGERIA
۲,۹۰۳
۱۱,۴۰۰
۳٫۹۳
۶۹
LITHUANIA
۱,۲۹۹
۹,۷۴۳
۷٫۵۰
۷۰
MALAWI
۸۳۱
۹,۰۲۳
۱۰٫۸۶
۷۱
GHANA
۷۷۵
۸,۵۴۰
۱۱٫۰۲
۷۲
URUGUAY
۷۱۹
۸,۴۰۱
۱۱٫۶۸
۷۳
U ARAB EMIRATES
۱,۲۱۸
۸,۲۷۸
۶٫۸۰
۷۴
YUGOSLAVIA
۷۳۶
۸,۱۹۳
۱۱٫۱۳
۷۵
CUBA
۹۸۱
۷,۹۲۲
۸٫۰۸
۷۶
LUXEMBOURG
۶۳۱
۷,۷۸۹
۱۲٫۳۴
۷۷
UKRAINE
۸۷۹
۷,۴۰۵
۸٫۴۲
۷۸
GAMBIA
۴۳۴
۷,۳۴۱
۱۶٫۹۱
۷۹
JORDAN
۱,۳۲۵
۶,۵۵۷
۴٫۹۵
۸۰
NEPAL
۸۲۷
۶,۲۹۸
۷٫۶۲
۸۱
SERBIA
۲,۱۶۲
۶,۱۹۲
۲٫۸۶
۸۲
SENEGAL
۶۶۰
۶,۰۴۳
۹٫۱۶
۸۳
MOROCCO
۱,۹۳۰
۵,۹۹۳
۳٫۱۱
۸۴
LATVIA
۳۸۷
۵,۷۸۴
۱۴٫۹۵
۸۵
CAMEROON
۶۲۵
۵,۶۳۹
۹٫۰۲
۸۶
SRI LANKA
۷۱۲
۵,۶۱۱
۷٫۸۸
۸۷
ETHIOPIA
۷۹۱
۵,۵۸۱
۷٫۰۶
۸۸
ZIMBABWE
۴۷۴
۵,۱۰۸
۱۰٫۷۸
۸۹
JAMAICA
۷۸۹
۴,۸۴۱
۶٫۱۴
۹۰
COTE IVOIRE
۴۲۲
۴,۲۷۰
۱۰٫۱۲
۹۱
ZAMBIA
۴۰۵
۴,۲۴۵
۱۰٫۴۸
۹۲
BURKINA FASO
۴۳۳
۳,۸۳۹
۸٫۸۷
۹۳
GABON
۲۴۰
۳,۷۲۷
۱۵٫۵۳
۹۴
ECUADOR
۴۱۲
۳,۷۱۲
۹٫۰۱
۹۵
MALI
۲۶۳
۳,۵۴۳
۱۳٫۴۷
۹۶
BYELARUS
۴۳۹
۳,۴۲۵
۷٫۸۰
۹۷
MOZAMBIQUE
۲۳۹
۳,۲۵۸
۱۳٫۶۳
۹۸
MALTA
۲۲۵
۳,۱۹۳
۱۴٫۱۹
۹۹
PAPUA N GUINEA
۲۲۹
۳,۱۲۹
۱۳٫۶۶
۱۰۰
SUDAN
۴۳۴
۳,۰۹۹
۷٫۱۴
۱۰۱
CAMBODIA
۲۶۸
۳,۰۸۴
۱۱٫۵۱
۱۰۲
OMAN
۷۰۷
۳,۰۰۰
۴٫۲۴
۱۰۳
GUATEMALA
۲۶۵
۲,۸۷۸
۱۰٫۸۶
۱۰۴
ALGERIA
۲۸۴
۲,۵۸۸
۹٫۱۱
۱۰۵
BARBADOS
۱۵۷
۲,۵۶۷
۱۶٫۳۵
۱۰۶
CYPRUS
۳۸۸
۲,۵۶۲
۶٫۶۰
۱۰۷
BOLIVIA
۲۸۱
۲,۵۲۴
۸٫۹۸