معرفی ده مقاله پراستناد روانپزشکی از سال 2006 تاکنون

معرفی ده مقاله پراستناد روانپزشکی از سال ۲۰۰۶ تاکنون

مقاله پر استناد مقاله‌ای است که از سوی مقالات دیگر بارها مورد استفاده قرار گرفته است و از آن به عنوان رفرنس استفاده شده است. در این مطلب قصد داریم به معرفی ده مقاله پراستناد روانپزشکی از سال ۲۰۰۶ تاکنون بپردازیم. این رده‌بندی را پایگاه گوگل اسکولار بر اساس تعداد استنادهای صورت گرفته از مقالات ارایه داده است.

معرفی ده مقاله پراستناد روانپزشکی از سال ۲۰۰۶ تاکنون

۱- مقاله اسپیتزر و همکاران. این مقاله در حیطه ارزیابی اضطراب فراگیر با عنوان “A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۳۶۱۹ بار از سوی مقالات دیگر مورد استناد قرار گرفته است.

Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of internal medicine, 166(10), 1092-1097

۲- مقاله کسلر، آدلر و بارکلی. این مقاله در حیطه بیش فعالی با عنوان “The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication” تاکنون ۲۹۰۹ بار از سوی مقالات دیگر مورد استناد قرار گرفته است.

Kessler, R. C., Adler, L., Barkley, R., Biederman, J., Conners, C. K., Demler, O., … & Spencer, T. (2006). The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication. American Journal of psychiatry, 163(4), 716-723
 
۳- مقاله تریویدی و همکاران. این مقاله در حیطه افسردگی با عنوان “Evaluation of outcomes with citalopram for depression using measurement-based care in STAR* D: implications for clinical practice” تاکنون ۲۴۱۸ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Trivedi, M. H., Rush, A. J., Wisniewski, S. R., Nierenberg, A. A., Warden, D., Ritz, L., … & Shores-Wilson, K. (2006). Evaluation of outcomes with citalopram for depression using measurement-based care in STAR* D: implications for clinical practice. American journal of Psychiatry, 163(1), 28-40
 
۴- مقاله راش و تریویدی و ویسینیویسکی. این مقاله در حیطه افسردگی با عنوان “Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several treatment steps: a STAR* D report” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۲۴۰۸ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Rush, A. J., Trivedi, M. H., Wisniewski, S. R., Nierenberg, A. A., Stewart, J. W., Warden, D., … & McGrath, P. J. (2006). Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several treatment steps: a STAR* D report. American Journal of Psychiatry, 163(11), 1905-1917
 
۵- مقاله آندا و فلیتی. این مقاله در حیطه تجارب سوء استفاده با عنوان “The enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood” از سال ۲۰۰ تاکنون ۲۰۵۷ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Anda, R. F., Felitti, V. J., Bremner, J. D., Walker, J. D., Whitfield, C. H., Perry, B. D., … & Giles, W. H. (2006). The enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood. European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 256(3), 174-186
 
۶- مقاله زارات، سینگ و کارلسون. این مقاله در حیطه درمان افسردگی با عنوان کامل “A randomized trial of an N-methyl-D-aspartate antagonist in treatment-resistant major depression” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۱۹۴۸ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Zarate, C. A., Singh, J. B., Carlson, P. J., Brutsche, N. E., Ameli, R., Luckenbaugh, D. A., … & Manji, H. K. (2006). A randomized trial of an N-methyl-D-aspartate antagonist in treatment-resistant major depression. Archives of general psychiatry, 63(8), 856-864
 
۷- مقاله هوگ، آچترلونه و میلیکن. این مقاله در حیطه خدمات سلامت روانی به سربازان یا عنوان کامل “Mental health problems, use of mental health services, and attrition from military service after returning from deployment to Iraq or Afghanistan” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۱۸۵۹ بار مورد استناد قرار گرفته است. از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۱۸۵۹ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Hoge, C. W., Auchterlonie, J. L., & Milliken, C. S. (2006). Mental health problems, use of mental health services, and attrition from military service after returning from deployment to Iraq or Afghanistan. Jama, 295(9), 1023-1032
 
۸- لینهان، کومتویس و مورای. این مقاله در زمینه رفتارهای خودکشی و شخصیت مرزی با عنوان کامل “Two-year randomized controlled trial and follow-up of dialectical behavior therapy vs therapy by experts for suicidal behaviors and borderline personality disorder” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۱۶۹۰ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Linehan, M. M., Comtois, K. A., Murray, A. M., Brown, M. Z., Gallop, R. J., Heard, H. L., … & Lindenboim, N. (2006). Two-year randomized controlled trial and follow-up of dialectical behavior therapy vs therapy by experts for suicidal behaviors and borderline personality disorder. Archives of general psychiatry, 63(7), 757-766
 
۹- مقاله فارانو، بیدرمان و میک. این مقاله با عنوان دقیق “The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow-up studies” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۱۴۴۸ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Faraone, S. V., Biederman, J., & Mick, E. (2006). The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow-up studies. Psychological medicine, 36(2), 159-165
 
۱۰- مقاله دیمیدجین، هولون و دابسن. این مقاله در حیطه درمان افسردگی اساسی با عنوان “Randomized trial of behavioral activation, cognitive therapy, and antidepressant medication in the acute treatment of adults with major depression.” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۱۳۸۳ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Dimidjian, S., Hollon, S. D., Dobson, K. S., Schmaling, K. B., Kohlenberg, R. J., Addis, M. E., … & Atkins, D. C. (2006). Randomized trial of behavioral activation, cognitive therapy, and antidepressant medication in the acute treatment of adults with major depression. Journal of consulting and clinical psychology, 74(4), 658.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *