کتاب لاتین کارآفرینی، توسعه منطقه ای و فرهنگ (2015)

کتاب لاتین کارآفرینی، توسعه منطقه ای و فرهنگ (۲۰۱۵)

/
کارآفرینی، توسعه منطقه ای و فرهنگ سه بعد از یک پدیده مشابه هس…
کتاب لاتین کارآفرینی جهانی و شاخص توسعه (2015)

کتاب لاتین کارآفرینی جهانی و شاخص توسعه (۲۰۱۵)

/
کتاب لاتین کارآفرینی جهانی و شاخص توسعه اطلاعات جامع و مفصلی …
کتاب لاتین نوآوری و کارآفرینی (2015)

کتاب لاتین نوآوری و کارآفرینی (۲۰۱۵)

/
در اقتصاد جهانی امروزی که به سرعت در حال تغییر است، توانایی …
کتاب لاتین چالش های جدید در کارآفرینی و مالی (2015)

کتاب لاتین چالش های جدید در کارآفرینی و مالی (۲۰۱۵)

/
کتاب لاتین چالش های جدید در کارآفرینی و مالی به بررسی دیدگاه‌ها برای…
کتاب لاتین ارایه و مدیریت اطلاعات روایتی؛ اصول تئوری و اجرا

کتاب لاتین ارایه و مدیریت اطلاعات روایتی؛ اصول تئوری و اجرا (۲۰۰۹)

/
کتاب لاتین ارایه و مدیریت اطلاعات روایتی؛ اصول تئوری و اجرا ب…
کتاب لاتین نقش بی‌تفاوتی خلاقانه؛ تصویر جویندگان راه و سازندگان راه

کتاب لاتین نقش بی تفاوتی خلاقانه؛ تصویر جویندگان راه و سازندگان راه (۲۰۱۵)

/
امروزه خلاقیت و کارآفرینی یکی از مباحث مهم و کلیدی در رشته مدیریت و هم…
کتاب لاتین کلاسی با دراکر؛ درس‌های فراموش شده بزرگ‌ترین معلم مدیریت جهان

کتاب لاتین کلاسی با دراکر؛ درس‌های فراموش شده بزرگ‌ترین معلم مدیریت جهان (۲۰۰۸)

/
آشنایی با بنیان‌گذاران و بزرگان هر علم، یکی از ضروریات فراگیری ع…
کتاب لاتین ساختار و روش‌های مدیریت انعطاف‌پذیر محتوا در سیستم‌های نظیر به نظیر

کتاب لاتین ساختار و روش‌های مدیریت انعطاف‌پذیر محتوا در سیستم‌های نظیر به نظیر (۲۰۱۰)

/
یکی از کتاب‌های جدید و مفید در زمینه سیستم‌های نظیر به نظیر، کتاب …
کتاب لاتین اینترانت‌ها (شبکه‌های داخلی)؛ رهنمودی بر طراحی، اجرا و مدیریت آن‌ها

کتاب لاتین اینترانت ها (شبکه های داخلی)؛ رهنمودی بر طراحی، اجرا و مدیریت آن ها (۲۰۰۵)

/
اینترانت به شبکه‌های داخلی اطلاق می‌شود که از پروتکل‌های مرتب…
کتاب لاتین استراتژی‌های خلاقانه برای اقتصاد جهانی؛ توسعه، اجرا، سنجش و مدیریت

کتاب لاتین استراتژی‌های خلاقانه برای اقتصاد جهانی؛ توسعه، اجرا، سنجش و مدیریت (۲۰۱۰)

/
تاکنون محققان و پژوهشگران بسیاری سعی کرده‌اند کتابی در زمینه…