کتاب لاتین پاتوفیزیولوژی سندرم متابولیک: نقش‌ اسید های چرب ضروری (2010)

کتاب لاتین پاتوفیزیولوژی سندرم متابولیک: نقش‌ اسید های چرب ضروری (۲۰۱۰)

/
سندرم متابولیک حالتی است که با مجموعه‌ای از علائم از قبیل فشارخون بالا، سطح…
کتاب لاتین یادگیری فیزیولوژی مبتنی بر پرسش: سیستم‌ های قلبی، تنفسی و کلیوی (2015)

کتاب لاتین یادگیری فیزیولوژی مبتنی بر پرسش: سیستم‌ های قلبی، تنفسی و کلیوی (۲۰۱۵)

/
در سال ‌های اخیر در مورد فیزیولوژی اندام‌های بدن کتاب‌های بسیار…
کتاب لاتین مقدمه ای بر فیزیولوژی مولکولی ورزش (2014)

کتاب لاتین مقدمه ای بر فیزیولوژی مولکولی ورزش (۲۰۱۴)

/
تاثیر ورزش بر بدن از سطح مولکول‌ها و سلول‌ها شروع می‌شود و به ح…
کتاب لاتین مدل ریاضی در فیزیولوژی کلیوی (2014)

کتاب لاتین مدل ریاضی در فیزیولوژی کلیوی (۲۰۱۴)

/
علم فیزیولوژی یکی از مهم‌ترین شاخه‎های زیست شناسی می‌باشد که به بررسی اند…