پروتکل درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) برای اختلال وسواس نوجوانان

پروتکل درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) برای اختلال وسواس نوجوانان

/
 پروتکل درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) برای اختلال وسواس نوجو…
پروتکل مداخله بهبود رفتار خوردن و تصویر بدن

پروتکل مداخله بهبود رفتار خوردن و تصویر بدن

/
پروتکل مداخله بهبود رفتار خوردن و تصویر بدن برای درمان اختلال…
پروتکل آموزش مهارتهای مطالعه

پروتکل آموزش مهارتهای مطالعه

/
کیفیت و کمیت یادگیری درسی از عوامل گوناگون تاثیر می پذیرد. اگر…
پروتکل مداخله کنترل خشم و ابراز بهنجار

پروتکل مداخله کنترل خشم و ابراز بهنجار

/
خشم که به عنوان یک هیجان گذرا تجربه میشود، بخشی از ساختار شخصیت…
پروتکل مداخله آموزش ریلکسیشن برای کاهش اضطراب

پروتکل مداخله آموزش ریلکسیشن برای کاهش اضطراب

/
در ادامه انتشار پروتکل‌های مداخله مشاوره و روان درمانی توسط موس…
پروتکل مداخله رویکرد رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد برای تغییر سبک زندگی در افراد چاق

پروتکل مداخله رویکرد رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد برای تغییر سبک زندگی در افراد چاق

/
موسسه ایران تحقیق با همکاری اساتید برجسته روانشناسی و در ادامه …
پروتکل مداخله آموزش گروهی جرأت ورزی یا ابراز وجود

پروتکل مداخله آموزش گروهی جرأت ورزی یا ابراز وجود

/
پروتکل مداخله آموزش گروهی جرأت ورزی یا ابراز وجود یکی از بهترین ب…
پروتکل مداخله آموزش مهارت‌های اجتماعی برای تقویت شبکه حمایتی بیماران روانپزشکی

پروتکل مداخله آموزش مهارت‌های اجتماعی برای تقویت شبکه حمایتی بیماران روانپزشکی

/
تعداد زیادی از افراد هر جامعه‌ در هر سال مبتلا به بیماری‌های …
پروتکل مداخله جامع آموزش مهارت های اجتماعی برای بیماران شدید روانی

پروتکل مداخله جامع آموزش مهارت های اجتماعی برای بیماران شدید روانی

/
مهارت‌های اجتماعی شامل مجموعه‌ای از توانایی‌های اکتسابی است که …
پروتکل مداخله درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) برای والدین کودکان مبتلا به اوتیسم

پروتکل مداخله درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) برای والدین کودکان مبتلا به اوتیسم

/
بسیاری از افرادی که در حوزه روانشناسی و مشاوره فعالیت دارند اعتقاد د…