پرسشنامه وجدان کاری (CJI)

پرسشنامه وجدان کاری (CJI)

/
وجدان کاری عاملی است که باعث ایجاد نظم در کار و احساس انجام وظ…
پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (JSS)

پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (JSS)

/
رضایت شغلی در سازمان‌ها یکی از موضوعات مهم مدیریتی است که از سال‌ها پیش…
پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ)

پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ)

/
پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ) براساس تعریف ائتلاف ملی بی…
پرسشنامه خلاقیت شغلی (JCQ)

پرسشنامه خلاقیت شغلی (JCQ)

/
خلاقیت در سازمان دارای آثار و نتایجی نظیر افزایش کیفیت راه ­حل مسا…
پرسشنامه هوش هیجانی پترايدز و فارنهام (TEIQue-SF)

پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (TEIQue-SF)

/
در چند دهه اخیر موضوع هوش هیجانی موردتوجه پژوهشگران و محققان قرارگرفته است.…
پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده (SIQ)

پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده (SIQ)

/
هوش معنوی از متغیرهای جدیدی است که در سال‌های اخیر حجم زیادی ا…
پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان (PJSQ)

پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان (PJSQ)

/
یکی از اهداف متخصصان بهداشت روانی، ارتقای رضایت شغلی افراد در س…
پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (WFCS)

پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (WFCS)

/
تعارض کار ـ خانواده، که با عنوان ناسازگاری بین نقش‌های کاری و خانوادگی از آن …
پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ)

پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ)

/
امروزه با توجه به تغییرات ماهیت کار در ایران و حرکت به سمت صنعتی…
پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار (WOLF)

پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار (WOLF)

/
سیکزنت میهالی ویژگی‌های اصلی شیفتگی را به شرح زیر بیان نمود: در تجر…