بایگانی برچسب برای: سبکهای تصمیم گیری

پرسشنامه سبک‌ های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)

پرسشنامه سبک‌ های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)

/
طبق نظر کازگان تصمیم‌گیری تمایل به حل یک مشکل است، زمانی که…