اولین همایش ملی میکروبیولوژی و بیماری های عفونی

اولین همایش ملی میکروبیولوژی و بیماری های عفونی

/
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان، متخصصین و پژوهشگران می‌رساند که اولین هم…
دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

/
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان می‌رساند که دومین همایش ملی پرستاری، روانش…
كنفرانس بين المللي مهندسي ارزش و مديريت هزينه

کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه

/
بدینوسیله به اطلاع متخصصان و علاقمندان می‌رساند که كنفرانس بين المللي م…
همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی

همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی

/
بدینوسیله به اطلاع متخصصان و علاقمندان می‌رساند که همایش بین المللی نوآ…
اولين كنفرانس سالانه ملي مهندسي مكانيك و راهكارهاي صنعتي

اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

/
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان می‌رساند که اولين كنفرانس سالانه ملي مهندس…
دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

/
بدینوسیله به اطلاع متخصصان می‌رساند که دومین همایش ملی مدیریت انرژی…
دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

/
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان می‌رساند که دومین کنگره بین المللی فرهنگ و…
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

/
بدینوسیله به اطلاع متخصصان و علاقمندان می‌رساند که دوازدهمین کنفرانس بی…
سومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE با رویکرد کاهش ریسک سانحه، افزایش تاب‌آوری، توسعه پایدار

سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE با رویکرد کاهش ریسک سانحه، افزایش تاب‌آوری، توسعه پایدار

/
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان می‌رساند که سومين كنفرانس ملي مديريت بحران…
نخستین همایش علمی ترمودیناک و انتقال جرم و حرارت

نخستین همایش علمی ترمودیناک و انتقال جرم و حرارت

/
بدینوسیله به اطلاع متخصصان و علاقمندان می‌رساند که نخستین همایش علمی تر…