پرسشنامه سرسختی شغلی مورنو و همکاران

پرسشنامه سرسختی شغلی مورنو و همکاران

/
همکاران ما در موسسه ایران تحقیق پرسشنامه سرسختی شغلی مورنو و همکاران را بر…
پرسشنامه ترجیح انصاف شغلی سائولی و بدیان (VEPQ)

پرسشنامه ترجیح انصاف شغلی سائولی و بدیان (VEPQ)

/
انصاف نوعی پاسخ عاطفی فرد به واکنش‌های عاطفی دیگران است. انصاف درک ضمنی…
پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترخت – شوفلی و سالانوا (UWES)

پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترخت – شوفلی و سالانوا (UWES)

/
واژه دلبستگی کاری یا اشتیاق شغلی مدت زیادی نیست که وارد حوزه علم ر…
پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI)

پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI)

/
از نظر لایدن و کلینگل، سلامت سازمانی مفهوم تقریباً تازه­ای است و ش…

پرسشنامه بازیابی خستگی / خستگی مفرط شغلی (OFER)

/
خستگی ازجمله شایع‌ترین پیامدهای منفی کار بوده و یکی از مشکلا…
پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران (JSQ)

پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران (JSQ)

/
یکی از پرسشنامه‌های مطرحی که برای سنجش امنیت شغلی در ایران تهی…
پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (JSS)

پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (JSS)

/
رضایت شغلی در سازمان‌ها یکی از موضوعات مهم مدیریتی است که از سال‌ها پیش…
پرسشنامه خلاقیت شغلی (JCQ)

پرسشنامه خلاقیت شغلی (JCQ)

/
خلاقیت در سازمان دارای آثار و نتایجی نظیر افزایش کیفیت راه ­حل مسا…
پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان (PJSQ)

پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان (PJSQ)

/
یکی از اهداف متخصصان بهداشت روانی، ارتقای رضایت شغلی افراد در س…
پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (WFCS)

پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (WFCS)

/
تعارض کار ـ خانواده، که با عنوان ناسازگاری بین نقش‌های کاری و خانوادگی از آن …