پروتکل مداخله درمان شناختی رفتاری گروهی برای درمان چاقی و اضافه وزن نوجوانان

پروتکل مداخله درمان شناختی رفتاری گروهی برای درمان چاقی و اضافه وزن نوجوانان

/
پروتکل مداخله درمان شناختی رفتاری گروهی برای درمان چاقی و اضاف…
پروتکل مداخله پیشگیری از اختلال اضطراب فراگیر با استفاده از رویکرد شناختی رفتاری کوتاه مدت

پروتکل مداخله پیشگیری از اختلال اضطراب فراگیر با استفاده از رویکرد شناختی رفتاری کوتاه مدت

/
پروتکل‌های مداخله استاندارد ابزارهایی هستند که یک روانشناس یا مشاور با ا…
پروتکل مداخله مشاوره گروهی برای مقابله با استرس

پروتکل مداخله مشاوره گروهی برای مقابله با استرس

/
داشتن یک پروتکل مداخله استاندارد برای جلسات درمانی اهمیت بسی…
پروتکل مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی

پروتکل مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی

/
بسیاری از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های روانشناسی و مشاوره در ای…
پروتکل مداخله درمان هیجان محور برای ارتقاء بخشودگی خود

پروتکل مداخله درمان هیجان محور برای ارتقاء بخشودگی خود

/
موسسه ایران تحقیق برای اولین بار در ایران تدوین و انتشار پروتکل‌…
پروتکل مداخله درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی برای مدیریت خشم

پروتکل مداخله درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی برای مدیریت خشم

/
یکی از مشکلات شایع درمیان بسیاری از افراد نداشتن قدرت کنترل بر ر…
پروتکل مداخله درمان شناختی رفتاری گروهی برای افسردگی

پروتکل مداخله درمان شناختی رفتاری گروهی برای افسردگی

/
موسسه ایران تحقیق برای اولین بار در ایران اقدام به آماده سازی و …
پروتکل مداخله روان شناسی مثبت گرا برای افزایش بهزیستی روانشناختی نوجوانان

پروتکل مداخله روان شناسی مثبت گرا برای افزایش بهزیستی روانشناختی نوجوانان

/
روانشناسی مثبت گرا حوزه‌ای جدید و بسیار محبوب در روانشناسی مدر…
پروتکل مداخله بخشودگی درمانی گروهی

پروتکل مداخله بخشودگی درمانی گروهی

/
پس از اینکه روانشناسی مثبت گرا در سال 2000 توسط مارتین سلیگم…
پکیج مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

پکیج مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

/
ذهن آگاهی یکی از رویکردهای مداخلاتی جدید در حوزه روانشناسی است که…